Aktieoptioner drev vækst

Udsigten til personlige milliongevinster fik direktionen i ebh bank til at satse på kraftig vækst.

Der går endnu en rum tid inden der kommer en afgørelse på, hvem der har handlet ulovligt eller erstatningspligtigt i forbindelse med det største erhvervskrak i Nordjylland. Arkivfoto: Grete Dahl

Der går endnu en rum tid inden der kommer en afgørelse på, hvem der har handlet ulovligt eller erstatningspligtigt i forbindelse med det største erhvervskrak i Nordjylland. Arkivfoto: Grete Dahl

Det mener den statslige EBH Bank, som afvikler de dårlige dele af ebh bank. Gevinstmulighederne opstod i juni 2005, da bestyrelsen i ebh bank besluttede at supplere den faste løn til direktionen - der bestod af administrerende direktør Finn Strier Poulsen og direktør Jens Nielsen - med en aktieoptionsordning. Gevinstmulighed Optionsaftalerne, som NORDJYSKE ligger inde med, gav de to direktører ret til i en periode på seks måneder efter bankens generalforsamling i 2010 at købe en portion ebh bank-aktier til den børskurs, som aktierne blev handlet til i juni 2005. Ordningen betød, at hvis børskursen i 2010 lå over kursen i 2005, så var der udsigt til en økonomisk gevinst på optionerne svarende til forskellen mellem kursen i 2005, som direktionen kunne købe ebh-aktierne for, og så børskursen, som aktierne straks kunne videresælges på børsmarkedet til. Voldsom vækst Ebh banks regnskabstal viste fra 2005 og fremefter en voldsom vækst i både udlån og sideaktivitet i diverse datterselskaber. Væksten var koncentreret om udlån til en kreds af ejendomsspekulanter, som efterfølgende gav ebh bank så store tab, at det var med til at lukke banken. Men i første omgang gav den kraftige vækst bonus på aktiemarkedet. Kursen på ebh banks aktier steg nemlig fra 332 i 2005 til 588 i 2007. Milliongevinst Den stigende aktiekurs betød, at værdien af Finn Strier Poulsens og Jens Nielsens aktieoptioner - og dermed gevinstmulighederne - steg. Ved udgangen af 2005 lå den samlede værdi af optionerne på 9,9 millioner kroner, et tal der i 2007 var vokset til 45,8 millioner kroner. I dag konkluderer EBH Bank, at der var en klar sammenhæng mellem direktionens økonomiske egeninteresse i vækst og den uforsigtige og risikofyldte måde, hvorpå man overhørte alle advarsler om manglende likviditet og prisbobler på ejendomsmarkedet. - Denne adfærd synes bedst at kunne forklares med ønsket om fortsat stor vækst i Banken (ebh bank, red.), og dermed aktiekursen, hvorved Direktionen havde udsigt til betydelig egen vinding, står der i statens stævning af ledelsen i ebh bank.