EMNER

Aktietegning afgør beslutning om færgekøb

Master Ferries køb af helårsfærge afhænger af forløbet af kapitaludvidelse

Med udgangen af august skal Master Ferries træffe endelig beslutning om køb af en konventionel færge, der efter planen skal indsættes på helårsbasis på rederiets rute mellem Hanstholm og Kristiansand. Rederiet har option på køb af den 29 år gamle M/F ”Fantasia”, der tidligere har sejlet for Stena Line. Hvorvidt handlen gennemføres, afhænger af udfaldet af den aktieemission, rederiet arbejder på at gennemføre. Emissionens mål er at tegne for 42,6 millioner norske kroner i ny aktiekapital. Aktierne forventes tegnet nogenlunde ligeligt blandt danske og norske investorer. Svein Olaf Olsen, der i øjeblikket er konstitueret som administrerende direktør i rederiet oplyser, at det er en væsentlig forudsætning for den endelige beslutning om køb af færgen, at rederiet tilføres en tilpas stor mængde dansk kapital i forbindelse med aktietegningen. Palle Nielsen, der har arbejdet med at finde danske investorer til rederiets nye aktier, betegner inden det sidste møde for potentielle danske investorer interessen for at skyde penge i rederiet som god.