Aktindsigt i straffesager

Folketinget har netop fra Justitsministeriet modtaget et lovforslag om udvidet aktindsigt i straffesager, så ofre for forbrydelser kan få adgang til dommene, retsbøgerne og andre dokumenter i sagen.

Det er uklart, hvornår lovforslaget kan vedtages, og hvornår det i givet fald træder i kraft. Indtil det sker, er der ingen aktindsigt overhovedet i straffesager. Jens Arne Ørskov Mathiasens mor, Jonna Ørskov, har nu politianmeldt de fire betjente, to fra Løgstør og to fra Aalborg, der ikke forsøgte at genoplive hendes søn, da han mistede bevidstheden og døde i forbindelse med en voldsom anholdelse. Den anmeldelse fører ingen steder hen, vurderer professor i strafferet ved Århus Universitet, Gorm Toftegaard Nielsen. -Det er måske virkningsfuldt i forhold til medie-omtale af sagen med en politianmeldelse, men den ender i en blindgyde, når det gælder en straffesag. Jeg kender ikke den konkrete sag i alle detaljer, men det er min opfattelse, at klagesagen er kørt efter reglerne. Det betyder ikke, at alle afgørelser er rigtige, men sagsbehandlingen er rigtig, siger Århus-professoren. Gorm Toftegaard Nielsen har været med ved udformningen af det lovforslag fra Justitsministeriet til Folketinget, der, hvis det gennemføres, kan være med til at kaste mere lys over sager som den med Jens Arne Ørskov Mathiasens dødsfald. Jura-professoren forventer, at lovforslaget vedtages. -Benjamin-sagen viste, at meget kan komme frem ved en erstatningssag, men det kræver, at der beviseligt er lidt et tab. Det var Benjamin selv, der fik erstatningen for det førlighedstab, han havde lidt i forbindelse med anholdelse af ham. I Jens Arne-sagen er der tale om dødsfald, og det kan gøre det vanskeligt for hans efterladte at godtgøre, at de har lidt et tab, udover omkostningerne til begravelse, siger Gorm Toftegaard Nielsen. Han tror ikke på en erstatningssag i Jens Arne Ørskov Mathiasens sag. Fordi de færreste vil have råd til selv at føre den, og systemet næppe vil bevilge fri proces i en sag om erstatning for begravelsesudgifter.