Lokalpolitik

Aktion "Befri Solgården" i gang

- Vi vil ikke have et nyt Netto-byggeri ved indkørslen til byen, lød det på borgermøde

FJERRITSLEV:Byg ud i haven i stedet for ud mod vejen, så den gamle bygning fra 1951 kommer til sin ret. Det var den fremherskende holdning hos 120 meget interesserede borgere, der deltog i orienteringsmødet om etape 2 af ombygningen af plejehjemmet Solgården i Fjerritslev. Et par initiativtagere med Folmer Møller i spidsen har da også iværksat en underskriftsindsamling under mottoet "Befri Solgården", som han på mødet opfordrede til, at man støtter. Hele sagsforløbet blev først gennemgået, og det blev pointeret, at alt er gået efter bogen. - Alle har kunnet ytre sig for og imod, mindede borgmester Otto Kjær Larsen (V) om. Han henviste til den offentlighedsperiode, der var i efteråret 2001 for lokalplanen, som efterfølgende blev vedtaget af et stort flertal i kommunalbestyrelsen. - Men hvis I kan overbevise et flertal om, at det skal laves om, vil jeg selvfølgelig lytte, sagde borgmesteren, der også var aftenens ordstyrer i plejehjemmets nye samlingssal. Og der var en hel del, der mente, at politikerne burde lytte noget bedre til folkestemningen. - Vi vil ikke have en ny Nettobygning ved indkørslen til Fjerritslev. Hvis man fastholder ideen med en ny fløj, så byg den på bagsiden, sagde Peder Pedersen. - Byg ud i haven, der er masser af plads, sagde socialudvalgsmedlem Karl Aage Jespersen (UP), der hele tiden har været imod at bygge foran Solgården. - Og så vil jeg gerne have en uvildig beregning af de ekstra personaleomkostninger ved den løsning, tilføjede han. Anna Lise Andreasen, selv tidligere forstander for Solgården og nu medlem af Ældrerådet, erklærede sig også som modstander af projektet. - Jeg ville nødigt arbejde på tredje sal i varmen med alt det glas. Jeg tror heller ikke, der kommer lys nok ned til stueetagen. Og hvor skal beboerne være, mens der bygges om, spurgte hun. Marry Hansen opfordrede politikerne til at udskyde etapen til næste valgperiode. - Så ved vi, hvor I står, når vi stemmer. I repræsenterer jo ikke flertallet af befolkningen, sagde hun, og som de øvrige modstandere fik hun højlydte klapsalver. Enkelte af de fremmødte menige borgere talte dog også for byggeriet. - Det er et flot projekt, som arkitekt og socialudvalg skal have ros for, sagde Else Elgaard og mindede om diskussionerne om rutebilstationen og bymidten, som efter megen ballade endte med et godt resultat. Aftenens mest overraskende forslag kom fra Valdemar Møller. - Hvis man alligevel dækker Solgården til og piller indmaden af det gamle hus ud, hvorfor så ikke fjerne huset og opføre en helt ny? Nu har den tjent sit formål i 50 år, og vi skal have en bygning, der fungerer de næste 50. Det koster 6-7 mio. kr. mere, men det er peanuts i den store sammenhæng.