Lokalpolitik

Aktion i landdistrikterne

Stiftende generalforsamling af lokal aktions-gruppe

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Nu skal der oprettes en Lokal AktionsGruppe - LAG - i Brønderslev Kommune. 7. juni er der informationsmøde og 18. juni stiftende generalforsamling - begge møder holdes i kantinen på Brønderslev Rådhus fra klokken 16 til 18. Mødet er åbent for alle kommunens borgere, foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. - Og vi opfordrer alle, der har interesse i udviklingen af kommunens mindre byer og landområder til at møde op, siger Bendt Danielsen, der er formand for kommunens Udviklings- og Planlægningsudvalg. - Vi vil meget gerne have en bred dækkende bestyrelse, og jeg vil kraftigt opfordre kommunens lokale ildsjæle til at deltage i den stiftende generalforsamling, siger Bendt Danielsen. - Den lokale aktionsgruppe skal udtænkt og formulere gode projekter, så vi i Brønderslev Kommune kan få del i de midler, der ligger i EU’s landdistriktsprogram. På den måde kan der ske en udvikling i landdistrikterne - en udvikling der kan være med til at forbedre livsvilkårene for dem, der bor der, og for dem der kommer til i fremtiden, tilføjer udvalgsformanden. EU"s landdistriktsprogram giver mulighed for etablering af en eller flere lokale Aktionsgrupper - og målet er udvikling og styrkelse af landdistrikterne støttet af EU-kroner. Den kommende Lokale AktionsGruppe vil blive betragtet som en forening. Og alle borgere med fast bopæl kan optages i foreningen. Endvidere kan der optages repræsentanter for lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder med adresse i området.