Lokalpolitik

Aktion rent drikkevand

HJØRRING:Teknik- og miljøudvalget sagde på mødet i går ja til at frigive 100.000 kroner til udarbejdelse af en rapport, der skal klarlægge detaljerne, inden man sender en ansøgning til amtet for at få tilladelse til at kulfiltrere en række af Bagterp Vandværks forurenede boringer. I dag pumpes der rent vand op fra ni af vandværkets 24 boringer. 12 boringer er taget ud af drift på grund af pesticidforurening. Bagterp Vandværk forsyner over halvdelen af kommunens borgere med vand. Får kommunen amtets tilladelse til at kulfiltrere vandet, vil det koste 5,5 millioner kroner, som forbrugerne skal betale. Det betyder formentlig en stigning i kubikmeterprisen på 50 øre. Samtidig vil teknisk udvalg have frigivet 100.000 kroner til indvandingsplanlægning på kildepladserne til Hjørring Vandværk. Planlægningen består af et edb-program, der kan vise grundvandsstrømninger i forbindelse med indvinding. - Vi er ikke i akut nød for nye vandindvindingsområder, men vi er nødt til at tage fat på arbejdet nu, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S). Fra vi går i gang, går der mindst fem år, til et nyt vandværk står klar. Endelig ønsker udvalget 300.000 kroner frigivet til methanafblæsning på Bredkær Vandværk, da det har vist sig, at den oprindeligt etablerede afblæsning ikke var tilstrækkelig.