Klim

Aktionsgruppe beder om støtte

Tre vesthimmerlandske projekter er med blandt de seks projekter, som LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har indstillet til Fødevareministeriet får del i midlerne fra det europæiske landdistriktprogram.

Spillene i Rævemosen ved Aars er et af tre projekter, der foreslås støtte til. Arkivfoto

Spillene i Rævemosen ved Aars er et af tre projekter, der foreslås støtte til. Arkivfoto

De tre projekter spænder vidt - fra grøn udvikling i Vesthimmerland til Gundestrupspillet i Rævemosen ved Aars. Sidstnævnte har den lokale LAG-aktionsgruppe indstillet til en støtte på 50.000 kr. Det motiveres med, at man gerne vil give spillene et indholdsmæssigt løft og samtidig gøre aktiviteten mere regional. Grøn udvikling i Vesthimmerland er et andet af projekt, som aktionsfgruppen mener bør støttes. Det tager afsæt i de store naturrigdomme i området med henblik på at lave en helhedsorienteret plan for "udnyttelse af lokaliteterne i relation til fysisk udfoldelse, turisme og oplevelser for lokalbefolkningen. Projektet indstilles til en økonomisk håndsrækning på en mio. kr. Den samlede projektsum er på to mio. kr. Det tredje projektet, somLAG-aktionsgruppen mener bør nyde fremme, er projektet "Vesthimmerland - attraktiv for bosætning, turisme og erhverv". Det har som mål at skildre egnens historie fra sogneråd til storkommune på en spændende måde - i bogform. Det anbefales, at projektet støttes med 120.000 kroner. LAG Jammerbugt-Vesthimerland er en af knap 60 aktionsgrupper landet over, der har indstillingsret til det europæiske landistriktprogram. Den lokale aktionsgruppe er dannet som en forening, der i øvrigt holder generalforsamling 17. marts i Klim Kulturcenter.