Aktionsgruppe fra Hundelev afleverede underskrifter til byrådet

HJØRRING:Britta Astadatter, repræsentant fra en aktionsgruppe i Hundelev, afleverede på byrådsmødet 233 forældreunderskrifter til borgmester Finn Olesen (S). Dermed tilsluttede gruppen sig Sven Bertelsens tøv-en-kend holdning til den nye skolestruktur. - Vi er jo nogen, der gerne undgår, at man etablerer en overbygning i Løkken, som så viser sig senere ikke at kunne trække børn nok. For hvad sker der så? Nedlægger man? Mister hele vestegnen så en overbygning - eller skal vi til at kæmpe for at få den hertil? Hvorfor ikke gøre arbejdet grundigt i første omgang og foretage en egentlig brugerundersøgelse af forældrenes ønsker over hele vestegnen i trekanten fra Skallerup til Vrensted og Rakkeby, sådan som vi opfordrer til med underskriftsindsamlingen, sagde Britta Astadatter efter byrådsmødet. Den holdning havde også en ihærdig forkæmper i løsgænger Jens Chr. Larsen, som også gerne ser en langsommere udviklingstakt. - Man siger, at vi må lave ny skolestruktur, fordi børnetallet er faldende. Men det har det været de seneste 25 år! Man siger, at man vi øge kvaliteten. Men hvor er kvaliteten dårlig? Vi er enige om, at kommunen skal have et robust og mangfoldigt skolevæsen. Jeg synes, at vi allerede har det!, sagde Jens Chr. Larsen. Hans tidligere partifælle Arne Boelt (S) mener derimod, at den nye struktur er udtryk for, at byrådet har rettet sig efter alle de høringssvar, det har fået. - Vi har nået et giv- og tag forlig og i det har vi altså hørt borgerne, sagde Arne Boelt.