Skagen

Aktionsgruppe til at fiske i ny EU-fond

Leaderkoordinator undersøger grundlaget for at fiskeribyer går sammen for at udnytte fondmidler

HIRTSHALS/VENDSYSSEL:Leaderkoordinator Flemming Trinskjær skal i den nærmeste fremtid undersøge mulighederne for at danne en aktionsgruppe efter Leader-modellen for fiskeribyerne i den nordlige del af Vendsyssel, og formålet er at få maksimal udbytte af de penge fra den nye Europæiske Fiskerifond (EFF) og en tilsvarende dansk fond. - Det er noget helt nyt, som er kommet og det ville være utrolig godt for området, hvis vi har en aktionsgruppe for fiskeri som den vi har for landdistrikterne, siger Flemming Trinskjær. Beslutningen om at han skal undersøge grundlaget for en parellel aktiongruppe blev truffet på et møde i Leader+ Vendsyssels aktionsgruppe i onsdags. Baggrunden for det nye tiltag er at fiskeriministrene i EU før sommerferien i år vedtog, at EFF fra 1. januar 2007 skal være det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet, dets bæredygtighed og hjælpe de fiskersamfund, der er stærkest påvirket af udviklingen i fiskeriet og derfor skal have alternativ beskæftigelse. - Heroppe hos os drejer det sig om fiskeribyer som Hirtshals, Skagen, Aalbæk og Strandby, som kan få midler til erstatning for nedgangen i fiskeriet, og man kan godt lave en sammenkobling med det andet program for landdistrikter, forklarer Flemming Trinskjær. Tidshorisonten for den nye europæiske fiskerifond er 2007-2013, den samme som for det kommende landdistriktsprogram. 250 mio. kr. om året Og fra EU til Danmark vil der i den periode tilflyde 125 millioner kroner om året, hvis regeringen sætter et beløb af tilsvarende størelse på finansloven. Altså en årlig pulje på 250 millioner til udgangen af 2013. Fondens midler kan gå til fem formål, og de enkelte EU-lande kan selv afgøre, hvordan de vil fordele midlerne de disse forskellige opgaver. Foruden støtte til alternativ bæredygtig udvikling i fiskersamfundene er der flere andre nye forordninger i fonden, herunder øget støtte til ferskvandsfiskeri og miljøvenlig akvakultur. Det sidste punkt er der allerede interesse for at etablere i Hirtshals ved Nordsøcentret.