Sindal

Aktionsgruppen har generalforsamling

Når Aktionsgruppen Vendsyssel om et par uger holder generalforsamling, kan formand Frode Thule Jensen bl.a. berette om, at det første af de projekter, som bestyrelsen har givet penge til er færdigt.

Samtidig kan foreningen fremvise et regnskab for 2008, som viser at der er passet godt på den puljesum, som fødevaredirektoratet har overdraget aktionsgruppens bestyrelse at bevilge fra til udvikling af landdistriktet. Regnskabet viser et overskud på mellem 10.000 og 11.000 kr. Generalforsamlingen finder sted 28. april kl. 19.30 på Sindal Skole, hvor vedtægterne forsøges ændret på et enkelt vigtigt punkt, og ligeledes skal der nye ind i bestyrelsen, da to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke stiller op igen. Vedtægtsændringen drejer sig om, at kandidater til bestyrelsen fremover ikke behøver at være til stede ved generalforsamlingen, men kan lade en anden møde op med fuldmagt. Det har vist sig ikke bare hos Aktionsgruppen Vendsyssel, men også andre steder, at folk, der vælges ofte er travle og engagerede mennesker med andre gøremål, som af og til tidsmæssigt støder sammen. Derfor anbefaler bestyrelsen at der kan opstilles ved fuldmagt, men en ændring kan ikke få indflydelse allerede den 28. april. Ændringen skal vedtages på to generalforsamlinger. De to bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller, er Anne Mette Holm fra Erhvervslisten og Britta Astadatter fra Foreningslisten.