Brovst

Aktiv billardklub viste sine flotte lokaler frem

Der blev ikke blot kig­get lo­ka­ler, der blev også spil­let mas­ser af bil­lard, da der var åbent hus i bil­lard­klub­bens ny­re­no­ve­re­de lo­ka­ler.

Der blev ikke blot kig­get lo­ka­ler, der blev også spil­let mas­ser af bil­lard, da der var åbent hus i bil­lard­klub­bens ny­re­no­ve­re­de lo­ka­ler.

HALVRIMMEN:Der var stort fremmøde til indvielsen af Halvrimmen Billard Klubs nyrenoverede lokaler, da der var åbent hus. Formanden for klubben, Kurt Mølgaard, gav under kaffen en kort gennemgang af klubbens historie, som startede i 1988, da ØAH Hallen blev indviet. Carsten Olesen lånte hallen et billardbord i halv størrelse, som blev sat op i hallens cafeteria. Efterhånden blev interessen større, og ØAH Hallen købte derfor et rigtigt billardbord og omdannede et af hallens depotrum til billard. ØAH Hallen overtog 1. juli 1996 Halvrimmen Forsamlingshus med de nedlagte skydebaner. Øland Billardklub ophørte samtidig hermed, og man arvede dens billardbord. Her opstod tanken om at omdanne skydebanen til billardlokale, hvor der så kunne blive plads til at opstille begge borde. Det tog Halvrimmen-medlemmerne fat på i vinteren 1996. og efter et par år blev klubben foræret et bord mere. I foråret 2006 fik klubben sin første guldmedalje, men måtte tage til Hedensted for at spille, da Halvrimmen Billard Klub kun havde tre borde til rådighed. Jysk Billard Union kræver, at man skal have fire borde for at få tildelt et hjemmestævne. Det førte til, at klubbens medlemmer endnu en gang trak i arbejdstøjet, og i sommer blev den sidste skydebane omdannet til de nye, flotte lokaler. Der var stor ros til klubbens medlemmer for det flotte arbejde, de har udført. Halvrimmen Billardklub har fået økonomisk støtte fra Brovst Kommunes Forum For Udvikling (20.000 kr.), ebh banks fond (20.000) Tuborg Fonden (15.000) og Halvrimmen Borgerforening (1000). Samtidig er der blandt klubbens medlemmer på nuværende tidspunkt indsamlet 13.700 kr.