Børnepasning

Aktiv debat om landsbyers fremtid

45 borgere kom med gode forslag til bæredygtig udvikling i Handest, Holmgaard og Glenstrup

HANDEST:En badebro ved Glenstrup Sø og blotlægning af en formodet langdysse i området, etablering af et rekreativt område tæt ved veteranbanen i Handest, istandsættelse af forsamlingshuset og oprettelse af en børnehave samt specialklasse i tilknytning til Søbakkeskolen. Forslagene var mange sidst på eftermiddagen lørdag fra de omkring 45 voksne deltagere i fremtidsværkstedet i den store sal på Søbakkeskolen, da hver af de fem nedsatte arbejdsgruper skulle fremlægge resultaterne af deres fælles indbyrdes idéudvikling i løbet af dagen. Nogle af forslagene var umiddelbart mere realistiske end andre, men alligevel blev mange af dem modtaget med interesse og supplerende og opklarende spørgsmål af mødedeltagerne. Og for formand for landsbynetværket og dagens vært, Niels Riis Østergaard, var der tæt på afslutningen af mødet sidst på eftermiddagen fuld tilfredshed med de mange fremlagte forslag. - Selvfølgeligt er nogle af forslagene ikke lige nogen, borgerne her fra Handest, Holmgaard og Glenstrup bare lige kan gå ud og realisere. I flere tilfælde står de forskellige offentlige myndigheder i vejen, blandt andet fredningsmyndighederne ved etablering af et foreslået rekreativt område ved Glenstrup sø, erkender Niels Riis Østergaard, og tilføjer: - Men i første omgang drejer det sig om inden afslutningen på dagens møde at få nedsat nogle arbejdsgrupper, hvor folk frivilligt kan tilmelde sig efter interesseområde for at arbejde videre med at føre nogle af dagens mange forslag og idéer ud i livet. Han glæder sig også over, at så mange er mødt op og aktivt har deltaget i diskussionen om de tre landsbyers fremtidige muligheder for at skabe en spændende udvikling. - Samtidig er det glædeligt, at der blandt de 45 deltagere er mange unge, for på et eller andet tidspunkt skal vi ældre i Landsbyrådet jo afløses af yngre kræfter, påpeger han. Spændende forslag For ægteparret Jens Aggerholm og Gitte Errboe fra Holmgaard var der sidst på eftermiddagen også fuld tilfredshed med udbyttet af dagens møde og samvær. - Især forslaget om at skabe et spændende rekreativt område mellem veteranbanen og stadion her i Handest med blandt andet en legeplads for børn synes jeg lyder utroligt spændende, erklærer Jens Aggerholm. For hans kone er det et helt andet forslag, der har vakt hendes store interesse, nemlig at bygge en børnehave i tilknytning til SFO'en og Søbakkeskolen. - De tre landsbyer har aldrig har haft en børnehave, og en opgørelse viser, at 38 børnehavebørn fra de tre landsbyer hver dag bliver fragtet enten til Sdr. Onsild eller Hobro for at blive passet. Derfor vil det være oplagt at etablere en i Handest i tilknytning til skolen. For øvrigt har vi selv et barn på fire år, for hvem det kunne være interessant med en lokal børnehave, påpeger Gitte Errboe, inden hun sammen med sin mand går ind til det fælles kaffe- og kagebord, der markerer afslutningen på det vellykkede fremtidsværksted.