Aktiv fritid gav stor erstatning for lægefejl

Retten tilkendte nordjysk førtidspensionist over 600.000 kr.

AALBORG:Det fik stor betydning, at en nordjysk førtidspensionist var meget aktiv i sin fritid og havde en masse frivilligt og ulønnet arbejde. Det har nemlig ført til, at Vestre Landsret har tilkendt ham en erstatning på 624.000 kroner efter en skade, han pådrog sig under operation på Aalborg Sygehus. Nordjyden blev i 1994 tilkendt forhøjet almindelig førtidspension på grund af et erhvervsevnetab på 50 procent. Som tjener på en Aalborg-restaurant gennem mange år var knæene slidt op, og han måtte stoppe med at arbejde. Men det holdt ham ikke fra at være særdeles aktiv i sin hjemby, hvor han i flere år var formand for et boligselskab, fanebærer i en marineforening, bestyrelsesmedlem i en antenneforening og aktiv motionscykelrytter i klub. Men 28. maj 2001 faldt han med sin racercykel og blev indlagt på Aalborg Sygehus med svære brystsmerter. Piller hjalp ikke, og lægerne anlagde et såkaldt ”epidural kateter” i rygmarven med indgivelse af bl.a. morfin. Men på grund af en lægelig fejl opstod der en infektion i indstikket, og der udviklede sig en byld, der førte til lammelser og føleforstyrrelser. Patientskadenævnet har anerkendt, at der er sket fejl, og at mandens erhvervsevne er faldet fra 50 til 25 procent. Men man ville ikke tilkende ham erstatning for tabet af erhvervsevne, da han jo var førtidspensionist. Ulønnet arbejde Hertil siger landsretten, at han indtil styrtet i 2001 var så aktiv i sit nære samfund med ganske vist ulønnede opgaver for en lang række foreninger, at han til fulde har udfyldt sin resterhvervsevne. Da patientskaden satte en stopper for det, har han krav på en forholdsmæssig erstatning. Landsrettens dommere lægger især vægt på, at han fra 1996 til 2001 var formand for en boligforening, der i hans formandstid voksede med 110 boliger. Alle tre dommere er enige om, at han har udført et meget stort stykke frivilligt arbejde, men én dommer mener ikke, at det er nok til, at han udnyttede sin erhvervsevne til arbejde for andre. Men flertallet vinder, og den nordjyske førtidspensionist får tilkendt 624.682 kroner, der skal forrentes fra 2002, ligesom han får godt 50.000 kroner til dækning af sagens omkostninger.