Aktiv Gigtforening

Brønderslev 27. februar 2003 07:00

FREDERIKSHAVN: Gigtforeningens lokalafdeling i Frederikshavn har haft et aktivt år foredrags-, rejse og underholdningsmæssigt. Det fortalte formanden Karen K. Kristensen i sin beretning på årsmødet i Rådhuscenteret. Karen K. Kristensen blev genvalgt som formand, Birtha Mariegaard og Ole Mølholt blev begge genvalgt til bestyrelsen, der yderligere består af Inge Bilde og nyvalgte Signe Sivertsen samt suppleanten Frede Pedersen. Formanden rettede en stor tak til de frivillige medarbejdere samt bestyrelsen. Regnskabet viste et underskud på 3.248 kr. der til dels fremkommer ved at flere arrangementer har været gratis for at fremme mødeprocenten. Afdelingen lægger stor vægt på vandgymnastikken, der foregår både i Gigtplejehjemmets varmtvandsbassin samt på Hotel Scandic. Her i foråret byder man på foredrag af Bjarne Nielsen Brovst, udflugtstur til Mariager og Omegn samt en 3-dagestur i september til København med besøg i Gigtforenin-gens hovedkontor samt Gobelinerne på Christiansborg. Vendsysselskredsens Generalforsamling der i år afholdes i Rådhuscenteret i Frederikshavn onsdag den 5. marts, hvor bestyrelsen består af medlemmer fra Brønderslev, Hjørring, Skagen og Frederikshavns Lokalafdelinger. Til denne aften vil der være besøg fra Gigtforeningens Hovedkontor, med orientering om alle de nye tiltag man er i gang med, for at gøre det nemmere for patienterne at leve med sin sygdom.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...