Lokalpolitik

Aktiv indsats skal sikre økonomi

Kommunen har nu ansvar for alle arbejdsløse borgere. Medarbejderne er klar og kravet er succes - både af hensyn til borgerne og kommunens økonomi.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jobcentret er rustet til de nye opgaver. Arkivfoto

Et nyt beskæftigelsesudvalg overtager en ny beskæftigelsesopgave her ved indgangen til 2010. Da overtager kommunerne nemlig hele beskæftigelsesindsatsen. Fordel for borger og kommune Jobcentret er rustet til opgaven efter at have været pilotjobcentre siden kommunalreformens start, og den nye formand for beskæftigelsesudvalget, Gitte Krogh (V), venter en mere aktiv og målrettet indsats over for ledige og sygemeldte borgere. Byrådet har vedtaget en aktiveringsstrategi, som skal sikre en bedre indsats ikke mindst af hensyn til den enkelte borger. Men også af hensyn til kommunens økonomi. >b> Hurtig indsats gør forskellen Tidlig indsat kan gøre forskellen, forklarer Gitte Krogh - Al erfaring viser, at en tidlig og kontinuerlig indsats over for ledige og sygemeldte er det bedste middel til at sikre, at flest mulige vender tilbage i job. Vi tror på vigtigheden af, at den ledige eller sygemeldte får mulighed for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af ledighed og sygdom eller får mulighed for at få nye kompetencer. Det nye er, at også arbejdet med at aktivere de forsikrede ledige (medlem af A-kasser) overgår til kommunerne. De ikke-forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) kommer fortsat i straksaktivering. Men der er en økonomisk gulerod i at øge aktiveringsgraden for forsikrede ledige som følge af lovens vedtagelse i Folketinget. Hvis en ledig fra nytår ikke er aktiveret efter 18 uger, skal kommunen betale 50 pct. af borgerens dagpenge, mens det kun er 25 pct., hvis borgeren er i aktivering. Kommune har ikke råd til andet - Vi skal lægge os i selen for at leve op til byrådets mål. Men man kan også vende det om og sige, at vi ikke har råd til andet, hverken af hensyn til det enkelte menneske eller af hensyn til kommunens økonomi. Derfor skal der også bl.a. oprettes 168 løntilskudspladser i kommunalt regi, forklarer Gitte Krogh.