EMNER

Aktiv og spændende

} MÅL: Det er målet for borgerforeningen i Støvring, at byen skal være både aktiv og spændende. Foreningen har generalforsamling tirsdag i Støvring Hallen og her håber formanden, Per Brændgaard-Nielsen, at mange borgere vil møde op. Ud over café og biograf for de unge, arbejder borgerforeningen for at udbygge stisystemet mod Aalborg, byggeri øst for banen, multiidrætscenter ved motorvejen, forskønnelse ved den ny jernbanestation. - Vi har også tid til at give beboerne på Mastruplund en blomst til jul, præmiewhist hver onsdag i hallen og vi sætter flagallé sammen med handelsstanden og andre, så der er plads til alle, understreger formanden. EJENDOMSHANDEL } Støvring Kommune har solgt Hulvejen 161, Buderup, til Louise Andersen og Rasmus Ludvigsen. Ejendomsværdi 226.300 kr.