Arentsminde

Aktiv og velfunderet idrætsklub

ARENTSMINDE: En aktiv og velfunderet forening er det hovedindtryk, der fremstår efter generalforsamlingen i Arentsminde Idrætsforening, som blev holdt i klublokalerne på Langeslund Skole. Foreningens 100 års jubilæum fyldte meget i formand Bjarne Pedersens beretning. Et jubilæum, der blev fejret med både børnejubilæum, reception og fest samt afsløring af mindesten. Formanden omtalte ligeledes klubbens mange aktiviteter, som omfatter fodbold, badminton, bordtennis, gymnastik, petanque, volleyball og ungdomsklub, aktiviteter, der giver et samlet medlemstal på 298. Bjarne Pedersen omtalte desuden, at der er bevilget en mio. kr. fra Brovst Kommune til udvidelse og forbedringer af klubfaciliteterne. Kasserer Harry Jensen gennemgik et meget flot regnskab, der viser et overskud på knap 19.000 kr. En væsentlig del af overskuddet skyldes et rekordstort overskud på sommerfesten på cirka 43.000 kr. Klubben har desuden haft nogle ekstraordinære indtægter, så Harry Jensen manede på trods af det flotte resultat til besindighed. Fire bestyrelsesmedlemmer, Tina Røn, Peter Mikkelsen, Brian Pedersen og Bjarne Pedersen, var på valg. Tina Røn ønskede ikke at genopstille, medens de tre øvrige modtog genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Nina Frederiksen. Bestyrelsen består herudover af Jens Sørensen, Liselotte Johansen og Gitte Vinther Pedersen. Til suppleanter til bestyrelsen blev Jimi Kragh og Laurits Simonsen valgt. jd