USA

Aktiv på begge sider af Atlanten

Nyeste gildebror er fra Californien

AALBORG:Hun var kun 20 år, da hun mødte sin skæbne, der skulle føre hende til USA, hvor hun nu har boet i 38 år. Hun vender nok ikke tilbage til sit gamle fædreland, omend hun kommer her jævnligt. Hun vil heller ikke give håndslag på, at hun møder op til alle gildehaller, men hun vil holde sig ajour via mail. Kirsten Bellur, Bakersfield, Californien, var blandt de fire nye gildebrødre, der blev optaget, da 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg holdt sin 27. fødselsdagsgildehal. Kirsten Bellur var aktiv spejder i Ansgarskirken under hele sin opvækst i Vejgaard. Spejderarbejdet har hun siden ført med sig til USA. Nu virker hun på begge sider af Atlanten. Hun var kun 20 år, da hun mødte sin mand, en inder, der var på studieophold i Danmark. Mødet fandt sted i toget mellem Helsingør og København og med den klassiske bemærkning: - Har jeg ikke mødt dig før. Det havde han. For de to havde rent faktisk deltaget i samme fest. Efter endt uddannelse på Portland i Aalborg besluttede Kirsten Bellur sig for en ni måneders ophold på Den Internationale Højskole i Helsingør. Hendes dengang tilkommende var kommet til Danmark for at studere mejeribrug på Landbohøjskolen. Han skiftede senere til økonomi og sluttede med en kandidatgrad og blev senere til at fungere som professor i økonomi. Mens han afsluttede sin uddannelse, arbejdede hun hos Portland i København. Spejdermor Det unge par flyttede til USA og boede de første mange år i New York. Her fik Kirsten Bellur sine to sønner, som i dag er 35 og 31 år. Og fordi de boede i et område, hvor fædrene rejste meget via deres arbejde, tog Kirsten Bellur spejderarbejdet op påny sammen med andre mødre. De tog på camping og lejede sig ind hos militæret. Kvinder havde ikke adgang til at blive ledere for drengespejdere. Man skelnede stærkt mellem drenge- og pigespejdere. Begge hendes sønner var således aktive spejdere, mens de voksede på. Kirsten Bellur har nu boet i Bakersfield i 15 år, og her bliver hun nok boende. Hun mistede sin mand for fire år siden. - Det er her, jeg har mine venner og mit netværk, siger hun, der er engageret i forskelligt frivilligt arbejde. Den ældste af sønnerne bor i Seattle. Han er seniorchef hos Microsoft. Yngste søn er softwareudvikler og bor i San Francisco.