Aktiv satsning på det passive

DEBAT

En større delegation (politikere, embedsmænd og repræsentanter fra uddannelses- og erhvervslivet) har besøgt Darmstadt i Tyskland for at få indsigt i ideerne omkring passivbyggeri. Det er et initiativ, som SF i høj grad hilser velkomment. Vi har i flere år slået til lyd for at tænke meget mere i moderne og energirigtige byggemetoder. De udfordringer, der ligger foran os - CO2-nedbringelse, energibesparelser kombineret med et snarligt ophør af dansk olieproduktion - fordrer nytænkning. Og den billigste måde at spare på energiudgifterne er naturligvis de løsninger, der ingen energi kræver. Moderne byggevidenskab er nået utroligt langt m.h.t. til at producere bygninger, der er selvforsynende m.h.t. rumopvarmning, ja, i flere år har man endda udviklet huse, der producerer overskud af varme. Ofte er de lidt dyrere at opføre, men de energimæssige besparelser er så markante, at der meget hurtigt er en nettogevinst at hente - både økonomisk og miljømæssigt. Vi har som kommune et ansvar for at indtænke disse gevinstgivende løsninger i vores planlægning - ikke mindst i de mange anlægs- og renoveringsopgaver der ligger lige foran os. Og så har vi ydermere den fordel at have arkitektfirmaer i kommunen med en kæmpe ekspertise på området. I samarbejde med ingeniørvirksomheder, uddannelsesinstitutioner (fx Håndværkerakademiet) og de mange byggefirmaer er der basis for et sammenhængende satsningsfelt, der kan bibringe Hjørring en førerposition. Hidtil har SF mødt en mur af skepsis og mistro overfor dette nymodens "hokus-pokus". Det er vort håb at bl.a. studieturen til Darmstadt kan have skabt større forståelse for de store muligheder. - og lad os så komme i gang!