Socialforsorg

Aktivafdelingen skal strammes op

Indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere optrappes

FREDERIKSHAVN:Fra 1. september skal kommunerne overholde et kontaktforløb, så der holdes samtale med alle ledige mindst hver 3. måned. Jo vanskeligere ledigheds-situation, jo hyppigere samtaler. Desuden skal kommunerne overholde en vis regelmæssighed på aktiveringssiden. Alle ledige over 30 år, der har mere end 12 måneders sammenhængende ledighed, skal i første omgang have et tilbud af 18 måneders varighed, og senest seks måneder herefter endnu et tilbud. Med cirka 1000 kontanthjælpsmodtagere i kommunen skal der løbes stærkt i aktivafdelingen for at de nye krav oveni den nuværende sagspukkel kan overholdes. I en ny handleplan, som arbejdsmarkedsudvalget har drøftet, vil der i samarbejde med aktivafdelingens eksterne leverandører af ressourceprofiler og handlingsforløb, ske den krævede opstramning af forløbene. - Vi har hidtil straks taget fat i alle 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere, men har nu hævet alderen til 30 år, og hvor vi omgående giver dem et afklaringsforløb, så de kan finde ud af, hvad de skal, om de skal på en uddannelse eller have en læreplads, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jørn Larsen (S). - Øvrige, der er gået ledige i længere tid, vil der også blive taget fat i jævnligt for at få afklaret, hvad de kunne tænke sig, og som får mål, de skal opfylde. Endelig skal den såkaldt tungeste kategori af kontanthjælpsmodtagere også ind til samtale hver 3. måned, siger Jørn Larsen om procedurerne i den ny handleplan, der skal sikre, at ingen ledige uanset alder eller varighed af ledighed bliver gemt eller glemt i systemet.