Aktive ældre har behov for lokaler

Scene 3's lokaler skal ikke kun være for teaterforeningen

AABYBRO:Der er i Aabybro by et stort behov for og mangel på lokaler til aktive ældres arrangementer, oplyser Poul Norvin. Han kan derfor ikke forstå, at byens næststørste offentlige ejede lokaler, som ligger i den nordlige ende af Aabybro Hallen, alene skal benyttes af Teaterforeningen Scene 3 i korte perioder af døgnets 24 timer, og han foreslår, at der også bliver plads til aktive ældre i dagtimerne. Politkerne er ikke afvisende, men skal først have et overblik over lokalesituationen i Aabybro ny efter rokeringerne på Aabybro Skole. - Vi er ikke ude på at tage noget fra nogen. Men hvorfor kan vi ikke deles om de egnede lokaler, der er tilstede i byen, når nu der er behov for flere lokaler, spørger Poul Norvin, som kommer med opfordringen på baggrund af NORDJYSKE's artikel mandag om Scene 3's succes med deres juleforestilling. - Det er selvfølgelig glædeligt, men så vidt jeg er orienteret, har publikum alene haft adgang til Scene 3 arrangementer i otte dage siden juni. Det må siges at være eksklusivt at have et så stort lokale stående til rådighed for Scene 3's 35 aktive og passive medlemmer, siger han. Sat på gaden af loven Baggrunden er den nye servicelov, der trådte i kraft ved nytår 2002. Den betød blandt andet, at de ældre, som ikke boede på plejehjemmene, ikke længere kunne have deres onsdagsmøder, søndagscaféer eller andre arrangementer på landets plejehjem. Og det gjorde en hel del aktive ældre "hjemløse" i Aabybro by. - Vi har aktiviteter som blomsterbinding, sølvarbejder og patchwork. Og vi mangler et sted, hvor vi kan hygge og få en snak, et spil kort eller billard, siger Poul Norvin, der var medlem af det daværende brugerråd for plejehjemmet. Tidligere har denne gruppe ældre aktive henvendt sig til politikerne for at gøre opmærksom på deres problem, men fik fra de folkevalgte en opfordring til at melde sig ind i byens øvrige ældreorganisationer og lade deres aktiviteter genopstå der. Og nogle af aktiviteterne er blevet en del af paletten af tilbud hos ÆldreSagen i Aabybro. - Men vores arrangementer passe ikke ind, og for mig er det ikke godt nok, at kommunen ikke kan anvise et lokale. Scene 3's lokaler er et oplagt sted at lave en medborgerstue, og hvorfor kan Scene 3 ikke dele deres lokaler med os andre? Vi kan benytte det i dagtimerne og Scene 3 om aftenen, foreslår Poul Norvin. Såfremt han har ønske om at få del i Scene 3's lokaler til aktiviteter for nogle mennesker, som han vil tage hånd om, skal han søge om lov hos kulturudvalget, oplyser Annemie Pedersen (V), næstformand i socialudvalget. - Vi har tidligere fået ansøgning fra det nu nedlagte brugerråd ved Aabybro Plejehjem om at få lokaler. Vi har lovet, vi tager sagen op igen, når vi har et overblik over lokalesituationen i Aabybro by efter ændringerne på Aabybro Skole. Men gælder henvendelsen specifikt Scene 3's lokaler hører anmodningen under kulturudvalget, siger hun. Karlo Jensen (V) er både formand for kulturudvalget og sidder i socialudvalget. - Med tilbygningen på Aabybro Skole vil vi flytte SFO'erne fra Kærvej og Fitteren til Aabybro Skole øst på Kattedamsvej. Det frigiver lokaler, som vi skal have fordelt. Aabybro Kommunes Musikskole og Aabybro Kommunale Ungdomsskole har begge bedt om lokaler, men socialudvalget er også velkomne til at komme med ansøgninger, siger Karlo Jensen.