Aktive folkedansere

FREDERIKSHAVN:Sammenslutningen af folkedansere i Vendsyssel holdt lørdag aften et tilbagevendende vinterstævne i Syvstenhallen. 160 danseglade mennesker, heraf 49 fra Frederikshavn Folkedansere, var mødt op til en god aften med fem timers dans, musik, sang og lidt kvadrilleopvisning. 120 folkedansere fra hele landet, heraf 10 fra Frederikshavn Folkedansere, har været på fire dages nytårskursus på højskolen Snoghøj ved Lillebælt med dans og musik fra morgen til aften. Denne tradition går helt tilbage til starten i 1919. Dette år var hovedtemaet danse fra Sønderjylland. De sidste 10 år har været skiftevis egnsdanse fra hele landet, og med mange af de 800 nedskrevne danse. Folkedans er også god motion i hverdagen, og der er hvert år stor tilslutning til disse nytårskurser. Allerede én uge efter annonceringen i oktober var der "udsolgt" med flere på venteliste. Sideløbende med dansekurset var der også i år undervisning i den traditionsrige folkemusik, som hænger uløseligt sammen med dansen. Højskolen Snoghøj afvikler ud over nytårskursus også et 14 dages sommerkursus.

Forsiden