EMNER

Aktive i foreningslivet

Grete og Tage Enevoldsen fylder begge 70 år

BRØNDERSLEV:Begge har de valgt at bruge deres otium på at være noget for andre. Det er Grete og Tage Enevoldsen, Solvangsvej 7 i Brønderslev, der er tale om. Fredag fylder Tage Enevoldsen 70 år, og Grete Enevoldsen runder de 70 år torsdag 19. juni. Grete Enevoldsen lægger et meget stort arbejde i Brønderslev Menighedsråds aktivitetsudvalg, hvor hun står bag en række arrangementer. Hun blev formand for aktivitetsudvalget i 1996. - Jeg synes, at arbejdet i menighedsrådet er spændende. Vi har mange aktiviteter, og det er skønt at være med til at glæde andre. Grete Enevoldsen er fra Nordsjælland, og i 1955 blev hun uddannet sygeplejerske i Hillerød. Hun har arbejdet i København, Tarm og Brønderslev. Hun kom i 1964 til Brønderslev Sygehus, hvor hun var ansat på kirurgisk afdeling, der lukkede i 1991, og de sidste fem år, indtil hun i 1996 stoppede på arbejdsmarkedet, var hun på Skovbrynet i Brønderslev. Tage Enevoldsen stoppede også i 1996. Han var gennem en menneskealder kvægavlskonsulent. Han er formand for Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) i Brønderslev Kommune. Han er netop tillige blevet formand for LOF Vendsyssel Vest, der er en paraplyorganisation for LOF-afdelingerne i Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup kommuner. Gennem 12 år var han formand for Spar Nord Banks lokalråd, men her er han blevet afløst af ejendomsmægler Jesper Hardahl. Tage Enevoldsen har også gennem nogle år været medlem af repræsentantskabet for Spar Nord Bank, men her blev han for et par år siden afløst af Lars H. Pedersen fra Ø. Brønderslev. Tage Enevoldsen er for tiden i bestyrelsen for Dansk Agronomforenings seniorsektion, hvor han er sekretær. - Det er en forening med 320 medlemmer, der holder møder og kurser samt arrangerer højskoleophold og udlandsrejser. - Blandt andet har der været et hjælpeprogram i gang i Litauen, hvor vi har hjulpet litauerne med forskellige programmer, og der har været flere konsulenter fra Danmark dernede for at bistå med disse. Tage Enevoldsen er fra Hune, og han blev i 1958 agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i Lyngby ved København. Fra 1960 til 1964 var han konsulent i husdyrbrug ved Skjern-Tarm-egnens Landboforening. Herefter kom han til Brønderslev. Han blev i 1964 kasserer i Brønderslev og Omegns Landboforening, og i 1974 blev han sekretær i foreningen. Han har også været sekretær i Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt. I 1990 blev han sekretær for det nyoprettede Regionsudvalg for Kvæg i Vendsyssel. Fra 1991 til han i 1996 stoppede, arbejdede han med udgangspunkt fra regionskontoret i Hjørring, hvor han var daglig leder af Regionsudvalget for Kvæg. Foruden de administrative opgaver, tog Tage Enevoldsen sig også af blandt andet ydelseskontrol samt kvægavlsopgaver for jerseyracen. Et af rets højdepunkter er Hjørring Dyrskue, og Tage Enevoldsen er stadig med på skuet. Gennem de mange år som kvægavlskonsulent oplevede Tage Enevoldsen, at antallet af kvægbesætninger blev reduceret til en tredjedel. - Det er ikke unormalt med to-fire besætninger pr. sogn, bemærker Tage Enevoldsen. - Da jeg kom, var gennemsnittet 12 køer pr. besætning, og det er nu tæt på 80. Antallet af køer i Danmark er i samme periode halvereret fra 1,2 millioner til nu 600.000 køer. Tage Enevoldsen har været formand for Nordisk Økonomisk Kvægavl. Gennem en årrække var Tage Enevoldsen medlem af repræsentantskabet for Brønderslev og Oplands Elforsyning. Gennem mange år har Tage Enevoldsen været en aktiv motionsløber. Grete og Tage Enevoldsen har to døtre. Birgit Enevoldsen, der bor i Gistrup ved Aalborg, er cand. mag. og hun underviser på AMU-Centret i Aalborg, mens Hanne Enevoldsen, der bor i Aalborg, er sygeplejerske på Aalborg Sygehus Syd. Grete og Tage Enevoldsen markerer deres fødselsdage med åbent hus fredag 13. juni fra klokken 14 til klokken 17 på Solvangsvej.