Advokatvirksomhed

Aktive Kvinder får travlt forår

} Efter veloverstået generalforsamling med deltagelse af hele 78 medlemmer, fortsætter arrangementerne i foreningen Aktive Kvinder i Løgstør. 25. februar er der foredrag og debataften med advokat Anne Lisa Andersen fra Fjerritslev som kommer og fortæller om sin uddannelse til advokat, og hvordan hun nu driver selvstædig advokatvirksomhed. I øvrigt som eneste selvstændige kvinde i retskredsen. Foreningen har igen Strikkecafe` 9. marts og forårstur ”Ud i det blå” 20. marts som går til Voergård slot i Vendsyssel - Hals - Muldbjerge -og Vildmosen. Er man ikke allerede tilmeldt denne tur er det på høje tid da der kun kan være 50 i bussen. 25. marts er der igen foredrag med emnet ” Kvinder og Økonomi” Dette arrangement er i samarbejde med Familie og samfund. Endelig deltager foreningen med en udstilling på forårsmessen i Løgstørhallerne 27.-28. marts.