Aktive patienter i nyt træningscenter

Fysioterapien Biesgade har udvidet og tilbyder træning til patienter og alle andre

HOBRO:Efter en aktiv periode med opførelsen af en tilbygning på 75 kvadratmeter har Fysioterapien Biesgade i Hobro nu fået mulighed for at tilbyde patienterne andet og mere end en passiv behandling. Udviklingen går nemlig i retning af, at patienterne selv skal være mere aktive. - Vi har mærket en stigende interesse for at lade behandling delvis afløse af aktiv træning, så patienterne hurtigere kan genoptage arbejdet eller blot forbedre deres daglige funktioner. Ikke mindst patienter med dårlig ryg er glade for den ny mulighed, siger fysioterapeut Preben Weller. Han understreger dog, at den aktive træning langt fra er den rette løsning for alle. De traditionelle behandlinger er ikke glemt, og de er stadig kerneydelsen i klinikken. I tilbygningen findes maskiner, som patienterne kan bruge til styrke-kredsløbs- og udholdenhedstræning, og desuden er der en lille gymnastiksal, hvor man bl.a. kan træne målrettet mod helt bestemte muskelgrupper. Denne træningsform kombineres med træning af balance og koordination. Tilbygningen giver også mulighed for, at de handicappede patienter ud over individuel behandling kan træne på hold af fire-seks personer. Det er ikke kun patienterne i fysioterapien, der får glæde af det ny center. I de timer, det ikke benyttes til patienter, kan andre motionere og styrke kroppen her. Det kræver dog, at man i forvejen melder sig til på en tavle i centret, så man er sikker på, at der er plads, og at der er en fysioterapeut til stede, som kan vejlede og evt. justere træningsprogrammet. Til at varetage træningen er ansat fysioterapeut Sedsel Pedersen, Århus, der tidligere har arbejdet i et træningscentre. De øvrige medarbejdere har tilsvarende deltaget i flere kurser med henblik på deres nye arbejdsområder. Preben Weller oplyser, at egnens virksomheder i denne tid får tilbudt at reservere centret og dets faciliteter med tilhørende vejledning af en fysioterapeut. - Mange har behov for at røre sig mere og er måske lidt utrygge ved at komme et større sted. Her er rammerne til at overskue, og man kan være sammen med kolleger på en anden og mere afslappet måde. Og så skal man jo ikke glemme, at motion kan være med til at forebygge sygdomme som hjerte-karlidelser, diabetes osv., siger Preben Weller, der forventer sig meget af planerne om, at læger på sigt kan ordinere motion på recept.