Aktive pensionister i Manna-Thise

THISE:På generalforsamlingen i Thise-Manna Pensionistforening kunne formanden Egon Bang berette om et aktivt år med mange interresante og gode foredragsholdere og musikalske indslag til foreningens torsdagstræf. Foreningen holder torsdagstræf hver anden uge i Thise Idrætsforenings klubhus. Her møder ifølge Egon Bang ca. 25 pensionister op hver gang. Pensionister får sig også hver gang et par slag kort. Derudover har foreningen holdt stiftelsesfest, høstfest og julefrokost med god tilslutning. En gruppe pensionister har spillet bowling i Brønderslev om onsdagen. Kredsformand Ole Kristensen deltog også i generalforsamlingen. Han fortalte de fremmødte om, hvad der siden sidste generalforsamling er sket i Vendsyssel-kredsen og i hovedbestyrelsen, og om kommende arrangementer. Elly Andersen, Valborg Svenningsen og Ellen Krogsgaad var på valg. Der var genvalg til de to sidstnævnte. Elly Andersen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Inger Larsen.