EMNER

Aktive venner i Ravnshøj

{ RAVNSHØJ: Husets Venner, der har til huse i Aktivitetshuset i Ravnshøj, har netop holdt generalforsamling. Foreningens formål er via salg i cafeteriet, at generere et overskud til Ravnshøj Idrætsforening, Kvissel Idrætsforening og Ravnshøj Gymnastik forening. Det lykkedes også i det forgangne år, selv om aktivitetsniveauet har været dalende. Der arbejdes intens på at skabe flere aktiviter i den kommende sæson. De nuværende aktiviteter er træningsaftener, mødeaktiviteter, kamparrangementer, sociale sportsarrangementer samt Rødspætte Cup. Annette Hansen og Lone Fjeldgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt blev i stedet Lene Becher og Lene Brun. Bestyrelsen består desuden af Jytte Høyrup og Helle Holmsskov samt suppleanterne Bente Jensen og Irene Pedersen. De foreningsvalge medlemmer er Helle Pedersen, Gerner Jensen og Kirsten Christensen.