Aktive venner i Sebbersund

Indvielse af udstillingsbygning i forbindelse med Vikingebyens Venners aktivitetsdag lørdag

SEBBERSUND:Nu står det malet og klar til endnu en aktivitetsdag, turistforeningens udstillingshus i Sebbersund. Derfor bliver det også indviet lørdag. Samtidig er fredningssagen for området for alvor sat i gang. Det første offentlige møde i den forbindelse blev holdt forleden. Skov- og Naturstyrelsen har i dag fuld rådighed over Kromanns ejendom, som skal rives ned. Jens Nielsen, Historisk Museum i Aalborg, indrømmer blankt, at han og museet er helt "hysterisk" med området, for det er langt fra fuldt udgravet. - Vi ville da naturligvis meget gerne, om hele området blev fuldt udgravet, men det er der ikke midler til, fastslår han. Derfor har det stor betydning, hvordan området i fremtiden blandt andet bliver dyrket, for at resterne af den ældste fortid ikke forsvinder. Museet gravede sidste år på Sankt Nikolaj Bjerg, hvor der endnu er små rester af en stenkirke. Stenene blev i sin tid anvendt til dæmningsbyggeri. Ved foden af bjerget er desuden fundet to trækirker og det spændende for arkæologerne er, om der samtidig har været træ- og stenkirke. Det vil sige en del om den tidligste kristendom. En stor del af gravene på kirkegården i området er også udgravede. En del døde er gravsat i både, og det er formentlig af den tidlige slags, hugget eller brændt ud af en hel træstamme. - Overordnet må vi se at få styr på det, vi allerede har fundet, forklarer Jens Nielsen videre. Der skal således en ekspert til for at fastslå, om de søm og nagler, der er fundet i gravene stammer fra både eller kister. Det usædvanlige ved Sebbersund er, at man her har kirkefund, hvor der ikke senere er bygget en stenkirke over, så senere moderniseringer og gravsætninger inde i kirken har ødelagt de tidligste spor. Sammen med fund ved Horsens og Fredbjerg i Farsø Kommune, er fundet af trækirkene i Sebbersund enestående. Der er ikke tilsvarende fund andre steder i Danmark eller Norden, for den sags skyld. Fredningen i Sebbersund er sådan set allerede en realitet, da fredningssagen blev bekendtgjort i Statstidende, oplyser Sortsøe Jensen, formand for Fredningsnævnet. I løbet af efteråret skal nævnet på besigtigelse og i forhandling med de 16 lodsejere om betingelser og erstatning i forbindelse med fredningen.

Forsiden