Aktivering gås efter med lup

Politikere vil have undersøgt alle nuværende tilbud, før mere sættes i værk

Forretningsudvalget vil have undersøgt, om der er ledig aktiveringskapacitet i Ny Hjørring, før flere pladser etableres. arkivfoto

Forretningsudvalget vil have undersøgt, om der er ledig aktiveringskapacitet i Ny Hjørring, før flere pladser etableres. arkivfoto

NY HJØRRING: Før Hjørring Kommune går i gang med at virkeliggøre regeringens integrationsplan ”Ny Chance. Til alle”, skal de nuværende aktiveringstilbud gås efter i sømmene og koordineres med den øvrige aktiveringsindsats i Ny Hjørring Kommune. Det har forretningsudvalget i Ny Hjørring bestemt. Hjørring Byråd havde ellers vedtaget, at bevillige knap 440.000 kroner til området, hvilket vil betyde 82 nye aktiveringspladser til ledige. Udgifterne bliver dækket af staten og en omlægning af aktiveringsindsatsen i det hele taget ville give en kommunal gevinst på 1,2 mio. kroner. Der er imidlertid uenighed i Ny Hjørrings arbejdsmarkedsudvalg. Et flertal bestående af Sven Bertelsen, Lilli Damsgaard, Ole Ørnbøl og Lene Berendt anbefaler, at man følger Hjørring Byråds beslutning, mens et mindretal bestående af Susanne Sander, Birthe Andersen og Jørn. E. Christiansen tilslutter sig arbejdsmarkedsdirektøren indstilling. Arbejdsmarkedsdirektøren mener, at man bør afstemme indsatsen med de ledige pladser, man i øvrigt har i kommunerne under Ny Hjørring. Og det synes forretningsudvalget er en god ide. - Vi vil godt lige se, om vi har ledig kapacitet eventuelt på daghøjskolen eller ledige pladser andre steder, før vi binder os op på at etablere 82 nye pladser. Der er jo ingen grund til at lave yderligere aktiveringspladser, hvis man allerede har dem, siger sammenlægningsformand Finn Olesen (S). Det betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget i Ny Hjørring skal se på sagen igen.