Aktivering i Thorshøj er respektløs og uden mål

SID har analyseret arbejdsforholdene i aktiveringsprojekt og kommer med en række forslag til forbedringer

SÆBY/THORSHØJ:Ledelsesstrukturen er uigennemsigtig, der er ikke noget klart mål med arbejdet, og klienterne bliver ikke behandlet med den fornødne respekt. Aktiveringen har karakter af opbevaring, og mange har brug for et helt andet tilbud. Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten, som SiD har lavet om arbejdsforholdene på aktiveringsprojektet Virksomheden Thorshøj. Kommunen bestilte rapporten, efter af de aktiverede i NORDJYSKE havde klaget over respektløs behandling og håbløse arbejdsforhold. Overfor SiD har de aktiverede gentaget deres kritik af et projekt uden styring og mål, og hvor man bliver talt ned til og trukket i løn, selvom man har været på job. Stort set alle de aktiverede føler, at projektet har karakter af opbevaring, og at det ikke styrker deres chancer for at få et regulært job. Flere mangler handleplaner og et klart mål med deres aktivering. De oplever deres arbejde som meningsløst, stressende og uden fremtidsudsigter, ligesom oplæringen er dårlig eller ikke eksisterende. Følelsen af, at aktiveringen i Thorshøj fastholder en i ledighed, er fremherskende. Mange føler, at de bliver behandlet uden respekt. Andre fortæller, at de arbejder under evige trusler om at blive trukket i løn, ligesom der sker forfølgelse på grund af de aktiveredes brug af NORDJYSKE. Det er med til at dræbe motivationen og lysten til at gå på arbejde. På baggrund af de mange interviews har SiD lavet en lang liste over tiltag, som forbundet mener, kommunen burde gøre. SiD mener, at ledelsesstrukturen bør være mere gennemskueligt. De aktiverede opfatter således alle fastansatte - inklusiv kontorpersonalet - som en del af ledelsen. Derfor foreslår SiD en klar afgrænsning af ledelsen, således at der er en chef og tre formænd. Ledelsen skal ved ansættelse både skriftligt og mundtligt informere om reglerne på virksomheden og sikre, at de aktiverede får en grundig instruktion i brug af værktøj, ligesom sikkerhedsbestemmelserne skal gennemgås. SiD peger på behovet for, at der så hurtigt som muligt laves handlingsplaner for den enkelte, hvor målet er arbejde eller uddannelse. Samtidig er det vigtigt, at de fastansatte aktivt sikrer, at handlingsplanerne følges og i øvrigt hjælper aktiverede med sociale eller sundhedsmæssige problemer. Endelig slår SiD fast, at ledelsen skal opføre sig ordentlig og behandle den enkelte "ansatte" med respekt. Det fremhæves også som et problem, at de aktiverede er en uensartet gruppe med meget forskellige behov. Nogle har blot brug for et almindeligt job - og kan klare det - mens andre er "system-ødelagte", som SiD udtrykker det. Derfor har ledelsen p.t. en håbløs opgave af udføre, mener Sid. Klienterne er fjernet fra rådhuset, men problemerne er ikke løst, men flyttet til Thorshøj, hvor de ikke er så synlige. Virksomheden Thorshøj omfatter arbejde i værkstedet i Thorshøj samt skovarbejde. Aktiverede, der arbejder i skoven, er glade og tilfredse med deres forløb. Der er altså "kun" problemer på værkstedet. Rapporten er afleveret til Sæby Kommune. Vi følger de kommende dage op på historien og vil blandt andet fortælle, hvad kommunen vil bruge rapporten til.