Aktivering trætter

Ansatte i institutioner må sige nej ind imellem

HJØRRING:Alle vil gerne hjælpe andre mennesker ind på arbejdsmarkedet. I hvert i princippet. Engang imellem kan man imidlertid på offentlige arbejdspladser føle, at det bliver for meget. Hvis man i forvejen er stresset og har travlt, kan det være en ekstra belastning at skulle hjælpe en ny ind i arbejdet. - Selvfølgelig vil vi gerne deltage i det rummelige arbejdsmarked. Institutionerne får mange pædagoger ud i fleksjob, og der kommer mange i aktivering i institutionerne. Det er fint nok, men engang imellem bliver det for meget, og så er mine medlemmer altså nødt til at sige, at nu må de have en pause og et aktiveringsfrit halvår, siger Ulla Bøjesen. Hun er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Hjørring Kommune. Pædagogmedhjælperne er ofte dem i daginstitutionerne, som skal hjælpe de aktiverede til rette. I deres fagforbund, Pædagogisk Medhjælper Forbund, oplever man, at der til stadighed kommer flere og flere ud i aktivering i daginstitutionerne. - Der skulle være 15 ude i jobtræning i Hjørring Kommune i øjeblikket, og det er en voldsom stigning. På nogle arbejdspladser er der to ad gangen. Vi synes, at det virker som en formålsløs aktivering, fordi der tilsyneladende ikke er chance for at blive ansat bagefter. Man er tværtimod sikker på at ryge ud, siger faglig sekretær i PMF, René Johansen. Han siger, at det er svært at se, hvor kommunen vil finde flere aktiveringsjob. PML holder øje med, at aktiveringsjobbene ikke bare erstatter de ordinære pædagogmedhjælperjob. - Vores tillidsrepræsentanter skal godkende aktiveringsstillingerne, men vi får meldinger om, at det langt fra altid sker, siger René Johansen. Også på plejehjem og i hjemmeplejen er der ofte mennesker i jobtræning. - Vi får af og til henvendelser fra vores medlemmer, som synes, at nu er det for meget, siger Ina Jensen, formand for FOA.