EMNER

Aktivister skal forankre Energiby hos borgerne

Et forum af energibyaktivister dannes på tirsdag

Borgernes opbakning og deltagelse er en forudsætning, hvis Energibyen Frederikshavn allerede i 2015 skal være 100 procent forsynet med vedvarende energi. Derfor bliver borgere i hele Frederikshavn Kommune nu inviteret til at deltage i projektet som Energibyaktivister. Startskuddet lyder i Det Musiske Hus tirsdag 27. januar kl. 19. Her får deltagerne gennem præsentationer, workshops og debat mulighed for at generere nye ideer og melde sig på banen som en af Energibyens nye aktivister. Borgernes aftryk Organisationen bag Energibyen Frederikshavn er nu faldet på plads, og køreplanen for omlægningen til vedvarende energi er godkendt af både bestyrelsen og byrådet. I 2009 skal mange af de vedvarende energianlæg så realiseres. Samtidigt er det på høje tid, at borgerne i Frederikshavn Kommune kommer til orde og sætter deres aftryk på Energibyen. - Vi har efterhånden været i kontakt med flere borgere, som brænder for projektet. Nogle kommer med ideer til, hvordan vi kan forbedre Energibyen, andre har lyst til at spare på energien – både for at gøre en god gerning, men også fordi det meget tit lønner sig på bundlinjen. - Indtil nu har vi bare manglet et forum, hvor vi kan samarbejde med dem, siger Mikael Kau, der er direktør for Energibyen Frederikshavn. De nye aktivister kommer formelt til at indgå i en temagruppe, som hedder Min Kommune. Fire lokale temagrupper arbejder allerede på at udbrede Energiby-projektet i henholdsvis erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, energiforsyningen og i kommunens miljø- og planlægningsarbejde. De nye Energibyaktivister kommer til at arbejde side om side med de øvrige grupper og får samme mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Hvordan og hvor meget den enkelte aktivist vil deltage er helt frivilligt. Det er tanken, at man som aktivist giver noget af sin egen energi til byen og får noget til at ske – alene eller sammen med andre – og med Energibyens hjælp. Det kan være ved at profilere Energibyen, deltage i møder, udbrede kendskabet til andre eller måske ved at sætte gang i nye energirigtige initiativer. En af opgaverne for de nye aktivister kunne også være at teste Elsparefondens nye hjemmeside Min Bolig – Det Intelligente Hjem, som Frederikshavn Kommune har indgået samarbejde omkring. Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive Energiby-aktivist, men de kommende aktivister vil blive tilbudt undervisning i emner som klima, miljø, energi og kommunikation, så de trækker på fælles viden, indsigt og værktøjer. Om der er interesse for sådanne kurser, og hvad de mere præcist skal indeholde, vil blive diskuteret den 27. januar. Til arrangementet vil Mikael Kau præsentere Energiby-projektet, og formand for Frederikshavn Erhvervsråd, Kaj Christiansen vil give sit bud på hele kommunens potentiale for grøn vækst. Jens Ole Amstrup, som er kendt for at drive kreative processer, vil med spørgsmål og workshops sætte gang i genereringen af de gode ideer til, hvordan Energibyen gøres attraktiv, og hvordan man som Energibyaktivist kan bidrage til nye aktiviteter og projekter, der prikker til og støtter Energibyens mål.