- Aktivitet giver bedre helbred og livskvalitet

Benthe Kilt er ny leder for aktivitetsområdet i hele storkommunen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Overblik - sådan er ældrecentrene placeret.Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:På Benthe Kilts nye kontor hænger der et lidt specielt kort. Det er hjemmelavet og særdeles nyttigt for den ny leder for aktivitetsområdet i hele storkommunen. Hun har printet et kommunekort ud og har plottet alle elleve ældrecentre ind med gule, lyserøde og blå sedler. For at få overblik. - Min første opgave er at komme rundt og stikke en finger i jorden og ikke bare straks komme med nogle smarte idéer. Jeg har lavet de første aftaler og vil gerne ud til dem alle og være med til møder og møde de ansatte, de frivillige og de ældre. Jeg har brug for at få noget viden om, hvordan tingene fungerer hele vejen rundt, så må tiden vise, hvordan det skal udvikle sig, siger Benthe Kilt. Benthe Kilt er fra 1. januar blevet leder for de i alt 15 aktivitetsmedarbejdere i storkommunen, som geografisk er spredt over et ganske stort areal. Men arbejdets indhold har de til fælles, og gruppen er allerede i 2007 så småt begyndt at samarbejde. Det skal der nu bygges videre på. - De ansatte har meget forskellige uddannelser og er gode til forskellige ting. Jeg er i gang med at have medarbejdersamtaler med dem alle, for at få et overblik over ressourcerne, og vi holder fælles møder for at blive en fælles gruppe og lære af hinanden, siger Benthe Kilt. Aktivitet giver glæde Det øgede samarbejde skulle gerne komme de ældre til gode. Benthe Kilt tror på, at der ligger en masse gode ting i det med aktiviteter - hendes erfaring fra arbejdet med ældre i blandt andet Sejlflod Kommune har vist hende, at aktivitet indeholder et stærkt element af forebyggelse. - Når man kommer ud og er sammen med andre mennesker, så bruger man sig selv mentalt. Det er lige meget, om man spiller kort, går til engelsk eller knipling - det vigtige er, at man er sammen med andre. Det giver livskvalitet og udskyder en alderdom, hvor man bliver afhængig af andre. Aktiviteter gør en glad og giver udfordringer, understreger Benthe Kilt. Det betyder også, at der skal være en bred vifte af aktiviteter til ældre, så der er noget for enhver smag. Og så lægger Benthe Kilt også vægt på, at det ikke er de ansatte, der aktiverer de ældre, men at de ældre selv er med til at tage initiativer og køre dem videre. - Man skal sørge for, at der er nogle tilbud til de ældre, som de selv er medbestemmende på. De har selv initiativer og idéer, og vi skal støtte de aktiviteter, der er siger hun. En anden opgave, der ligger i den ny leders fremtid, er sammen med de ansatte at finde ud af, om der kan laves flere eller andre aktiviteter for de ældre. - Mange på ældrecentrene kan ikke så meget selv, og de aktiviteter, der foregår i dag, er rigtig gode. De synger, spiller og der kommer nogen udefra og underholder. Men måske kan de ældre godt lidt flere ting, det skal vi finde ud af, siger Benthe Kilt, der samtidig understreger, at det også er en balance - for i dag kommer nogle af de stærkeste ældre fra centrene ind på Aktivitetscentret og deltager i nogle ting, og det er også godt, for så kommer de ud af huset og får en oplevelse. - Vi ved endnu ikke, hvordan det skal blive fremover, men jeg glæder mig til at komme ud og se noget mere, siger Benthe Kilt. Mange unge ældre Benthe Kilt får base på Aktivitetscentret Grønningen og skal også være en til to dage om ugen i Dronninglund. Men Grønningen bliver ikke det sted, hun begynder med at fokusere på. - Det kører meget veletableret, og der er mange, der går ind og tager ansvar. Så det er ikke der, jeg vil bruge min energi lige nu, siger hun. Benthe Kilt har dog allerede fået lidt indblik i stedet, og hun fremhæver, at der er en god blanding af unge ældre og ældre, der er endnu ældre. Brugerne af Aktivitetscentret er alle pensionister, men der er i dag rigtig mange friske pensionister, og langt fra alle stiller med stok eller rollator. Det har stor betydning, vurderer hun. - De unge ældre er en spændende gruppe, som man skal give noget ansvar. Vi har brug for de stærke ældre, som hjælper de svage ældre, der måske har brug for en hånd til at skubbe kørestolen og til at lave nogle aktiviteter for dem. Det er vigtigt, at de unge ældre får mulighed for at komme til og at vores opgave mere er at være konsulent i forhold til dem og støtte dem, siger Benthe Kilt. Hun understreger sin pointe ved at vise programmet for aktivitetscentret på en tilfældig mandag. Her er der engelsk, keramik, knipling, billedvævning, litteratur, stavgang og EDB - men kun to af aktiviteterne ledes af en af de ansatte aktivitetsmedarbejdere, resten står nogle af de ældre selv i spidsen for. - Det gælder om at spotte de friske ældre og lige få dem spurgt. De vil gerne tage en ansvar, fortæller Benthe Kilt. At Grønningen og aktiviteter for ældre er populære kan man aflæse i besøgstallene - ca. 1100 personer går igennem huset i løbet af en uge. De er til forskellige aktiviteter og så kommer de for at spise og hygge i caféen. Der er en del gengangere imellem gæsterne, for aktivitetscentret har så stor en plads i hverdagen for en del af dem, at de kommer og får deres frokost hver eneste dag.