Lokalpolitik

Aktivitet i Norge kan give nordjyske job

Havne bliver vigtige i planlægningen for Nordjylland

NORDJYLLAND:Erhvervsaktivitet i både Norge og Sverige kan i fremtiden bidrage til udvikling i Nordjylland. Det er amtspolitikerne meget opmærksomme på i planlægningen af den kommende udvikling i Nordjylland. Vækst i de norske og svenske områder kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser i den nordjyske region, mener amtspolitikerne. Mens Århus-området er skitseret som Nordjyllands naboregion mod syd, så er der i amtets oplæg til regionplan nævnt fire regioner i Norge og Sverige. Det drejer sig om områderne omkring Göteborg, Kristiansand, Oslo og Grenland. Det sidstnævnte område i Norge har en kraftig udvikling inden for petrokemisk industri. - Jeg mener ikke, at områderne i Norge og Sverige skal betragtes som erhvervsmæssige konkurrenter til Nordjylland. Vores landsdel kan blive et vigtigt bindeled for regionerne i Norge og Sverige. På den måde kan udviklingen f.eks. i Grenland i Norge give resultater også i Nordjylland. Vi skal gerne i Nordjylland tage del i godtransporten fra regionerne både i Norge og Sverige, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). Han peger på, at havnene i Frederikshavn, Hirtshals og Hanstholm i den forbindelse bliver vigtige, ligesom der kan satses på jerbanetransport. - Nogle omtaler Nordjylland som et udkantsområde. Jeg vil hellere tale om, at vi kan blive et bindeled. Jernbanerne bliver vigtige. Det, vi skal satse på, er, at transport af gods gennem Nordjylland bliver foretrukket frem for at gøre brug af en kommende forbindelse over Femern. Men her kan det også få afgørende betydning, hvad der sker med taksterne på Storebæltsforbindelsen. Her har de nordjyske kommuner i øvrigt netop besluttet i fællesskab over for regeringen at protestere mod overvejelser om at nedsætte taksterne på Storebæltsforbindelsen.