EMNER

Aktiviteter hjemme

Handicappede skal dyrke aktiviteter, hvor de bor.

Aktivitetshuset har fejret 25-års jubilæum. Arkivfoto: Henrik Louis

Aktivitetshuset har fejret 25-års jubilæum. Arkivfoto: Henrik Louis

Sparekniven rammer nu tilbuddene til handicappede i Brønderslev Kommune - de voksne udviklingshæmmede. I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2012 er det besluttet, at en besparelse på 1,3 mio. kr. skal findes inden for området. Besparelserne medfører blandt andet, at værkstedet i Dronninglund nedlægges, og der etableres helhedstilbud for en række borgere. Ifølge sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel fra Brønderslev Kommune skal de Brønderslev-borgere, der tidligere har modtaget dagtilbud i de kommunale tilbud, og som bor i et af de kommunale tilbud, skal fremtidigt tilbydes helhedstilbud. Her tænkes på Brandur Allé, Lundagervej, Cassiopeia og Nordstjernen. Det er kommunens visitation, der skal træffe beslutning om, hvem der fremadrettet skal tilbydes et helheds-, klub- eller gruppetilbud. Ifølge Inge Tengnagels oplysninger til de berørte borgere og pårørende, betyder det, at der på de enkelte tilbud som udgangspunkt etableres helhedstilbud for borgerne. Inge Tengnagel forklarer over for borgerne, at ændringerne giver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. - Ændringerne vil betyder, at borgerne kan opleve stor sammenhæng i hverdagen, og der er i tilbuddet mulighed for at tage individuelle hensyn, skriver Inge Tengnagel til de berørte borgere og pårørende. Når værkstedet på Karetmagervej lukkes, tilbydes borgerne at deltage i dagtilbud på Aktivitetshuset i Brønderslev. Ifølge Inge Tengnagel etableres der helhedstilbud, så de ikke længer skal i dagtilbud. For de ca. 15 ansatte på Aktivitetshuset betyder det, at omkring halvdelen skal have et nyt job. I og med, at opgaverne flyttes ud på Brandur Allé, Lundagervej, Cassiopeia samt Nordstjernen, flytter medarbejdere med. Ifølge Inge Tengnagel er man i gang med at finde nye målgrupper og overveje nye aktiviteter i Aktivitetshuset. Der holdes på mandag et orienteringsmøde i Aktivitetshuset, for borgere, brugere og pårørende.