Sindal

Aktivitetscentre får nye brugerråd

Sundheds-, ældre- og handicapudvalget lægger op til, at de syv aktivitetscentre i kommunen skal have nye brugerråd.

Tidligere var det er brugerråd på hver af de i alt 10 centre, der nu er blevet til syv. (De tre andre blev til såkaldt uvisiterede aktivitetscentre som henvender sig til mere selvhjulpne ældre.) Men nu skal der kun være to brugerråd - et til Nord-Øst, som dækker Lynggården, Vellingshøj, Mariebo og Sindal Aktivitetscentre, og et til Syd-Vest, som dækker Vesterlund, Bålhøjcentret og Lundgården. Der er fastsat kvoter for hvert center, så alle bliver repræsenteret. Forslaget sendes nu i høring i Ældrerådet.