Lokalpolitik

Aktivitetsniveauet bliver udvidet

SÆBY:En rimelig sund økonomi og en forventet stigning i skattegrundlaget er væsentlige baggrunde for, at Sæby Kommune næste år får råd til både en kraftig udvidelse af anlægsbudgettet og til at udvide aktivitetsniveauaet på driftssiden en kende. Samtidig blev det underskrivelsen i går af 2004-budgetforliget understreget, at det ikke bliver nødvendigt at skride til nedskæringer hverken inden for børn og unge- eller ældreområdet. Ud over de almindelige pris- og lønstigninger øges det kommunale driftsbudget med 1,1 mio. kr. Hermed holder kommunen sig pænt indenfor aftalen mellem statens og KL om en realvækststigning på højst 0,7 procent. De væsentligste ændringer på driftsbudgettet er: Tekniske udvalg får ekstra 100.000 kr. 60.000 kr. skal bruges til oprensning af Voerså Havn, de sidste 40.000 kr. til ekstra vedligeholdelse af grønne områder. Børne- og kulturudvalget får ekstra 420.000 kr. til skoleområdet, mens der ikke afsættes penge til aktivitetsudvidelse på efterskoleområdet. Socialudvalget får en ekstra halv mio. kr. til aktivitetsstigning indenfor ældreomrpdet. Økonomiudvalget får 100.000 kr. til aktivitetsudvidelse til markedsføing - og beredskabskommissionen 30.000 kr. til aktivitetsudvidelse. Forudsætningerne Forliget mellem alle grupper i Sæby Byråd bygger på følgende forudsætninger: At den kommunale skatteprocent og grundskyldspromille på henhodlsvis 21,1 og 14 bliver uændrede, at budgettet kan realiseres uden overskridelse af det maksimale beløb for stigning i serviceforbruget, at forbruget i øvrigt ligger inden for de rammer, der er fastlagt i aftalen mellem Kommunernes Landsforening og staten, at anlægsbudgettet ikke nødvendiggør deponeringer. Det samlede kommunale budget næste år er i øvrigt på godt 600 mio. kr. I forliget indgår også de kommunale takster. Her bliver der alene tale om almindelig løn- og prisfremskrivning. Dog indeholder takstbladet en ændring for gæstesejlere i Sæby Havn.De har hidtil betalt det samme beløb. Næste år skal der betales efter bådlængde inddelt i tre kategorier.