Aktivklasse på vej til UlveskovSkole

Bedre pladsforhold og mere overskuelighed bag planer om flytning

AABYBRO:Politikerne overvejer at flytte Aktivklassen fra AabybroSkole til den nydøbte Ulveskov Skole iBirkelse. - Vi har haft punktet til drøftelse i kulturudvalget, men vi har udsat sagen, så vi kan drøfte den i vores politiske grupper, fortæller formanden for udvalget,KarloJensen (V). Det er alle berørte instanser, der anbefaler en flytning. Det er nemlig kommunens pædagogiske, psykologiske rådgivning samt Aabybro Skole og Ulveskov Skole og Aktivklassens personale. Aktivklassen er for elever i alderen seks til 14 år, som er normalt begavede, men som har vanskeligheder med social kontakt, trivsel og adfærd. - Derfor anbefales en overflytning til en mindre skole, fordi der er mere nærhed, og den er lettere at overskue, siger KarloJensen. Desuden er det lokalemæssigt en god ide at lette den pladstrængte AabybroSkole. Freddy Thostrup, der er inspektør for Ulveskov Skole, anfører også i sin ansøgning, at hans skole gennem årene i forvejen har fået tilført elever, som i en eller anden grad svarer til Aktivklassens målgruppe, og det er sket med gode erfaringer. På sigt kan en overflytning også bane vejen for oprettelsen af en heldagsskole for hele den ny Jammerbugt Kommune. -Men det er i forhold til en langsigtet planlægning, understreger KarloJensen.