Aktivklasse sat i venteposition

Nye opgaver indenfor specialundervisning kræver temamøde

AABYBRO:Ulveskov Skole,Aabybro Skole og kommunens pædagogiske, psykologiske rådgivnng (PPR) anbefaler alle, at aktivklassen flyttes fra Aabyrbo Skole til skolen iBirkelse. Men politikerne tøver med at flytte specialklassen. - Vi vil først have en gennemgribende debat på et temamøde i byrådet om vores specialundervisning, siger Kalro Jensen (V), formand for kultrudvalget. - Vi er nødt til at diskutere hele området, fordi vi overtager ansvaret for alt specialundervisning fra amtet i forbindelse med kommunereformen.Vi skal også have talt med de øvrige kommuner i Jammerbugt Kommune, siger KarloJensen, der håber på et temamøde i august, og at der skal træffes en beslutning inden oprettelsen af storkommunen 1. januar 2007. - Når vi først ved, hvad vi vil, kan vi lige så godt gå i gang. Vi skal være klar med et godt tilbud til de børn,som får udvidet specialundervisning, så snart vi overtager opgaven fra amterne, siger KarloJensen. Aktivklassen er for elever i alderen seks til 14 år, som er normalt begavede, men som har vanskeligheder med social kontakt, trivsel og adfærd. Derfor anbefaler skolerne og PPR, at klassen flyttes til en mindre skole, som byder på mere overskuelighed og nærhed. Samtidig vil det lette presset påAabybroSkoles lokaler.