Hørdum

Aktivt år med 120 ryttere på Bæklund

Årets Bæklunder, Kristina Karstensen,  med sin  hest, ”Emma”. Foto: Tove Elgaard

Årets Bæklunder, Kristina Karstensen, med sin hest, ”Emma”. Foto: Tove Elgaard

Formandsros til aktive ryttere og frivillige, der skaber de bedste rammer for en god klub Hørdum: Et godt år med en masse aktiviteter - stævner, kurser, sommerlejr. Jeg synes vi har en god og aktiv klub, som vi kan være stolte af. Sådan lød det bl. a. fra Inge Karstensen, formand for Bæklund Rideklub, på generalforsamlingen forleden i rytterstuen på Stald Bæklund. Rideklubben har et stabilt medlemstal, der ligger på knap 120 ryttere i alle aldre, og vi kan glæde os rigtig gode forhold hos Tove og Bjarne Elgaard Johansen, der gør en stor indsats for klubben og sørger for, at det bare kører på Bæklund. - Jeg fornemmer at klubben på en måde hviler i sig selv. Dermed ikke sagt, at klubben ikke er i udvikling, for det er den afgjort, men set fra formandens synsvinkel synes jeg, at alle gør en stor indsats for at klubben skal fungere. Der er en god omgangstone i klubben, og det er et godt menneskesyn, at man kan acceptere hinanden, selvom vi er forskellige, sagde Inge Karstensen. Formanden uddelte ros til klubbens mange udvalg, der sørger for stævner, sommerlejr, ridemærkeprøver, juleafslutning og meget mere og gav en udførlig rapport om årets aktiviteter og resultater opnået af klubbens ryttere i det forløbne år - både ved stævner på Bæklund og ved deltagelse i udenbys arrangementer. Regnskabet viste et overskud og blev godkendt, og bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev godkendt. Valgene Til forretningsudvalget nyvalgtes Hanne Foget (sekretær) og Anne Dorte Røhrmann (næstformand). Revisorer blev Otto Knudsen, Ivar Mæland og Bodil Denker (suppleant). Udvalgene fik følgende sammensætning: Ponyudvalg: Louise Hove, Karoline Jepsen, Karen Jepsen, Louise Kristensen og Monika Jensen, alle genvalgt. Nyvalgt blev Anne Tavs Yde, Camilla Nørgaard, Trine Mulberg og Lisette Godiksen. Stævne- og sportsudvalg: Tove Elgaard, Louise Hove, Stine Kappel og Kristina Karstensen, alle genvalgt. Nyvalgt blev Isabella Næsgaard. Terræn- og motionsudvalg: Heide Kramer og Gro Lykke blev genvalgt. Nyvalgt blev Elisabeth Nørgaard, Camilla Nørgaard og Louise Kristensen. Velfærdsudvalg: Tove Elgaard blev genvalgt, og nyvalgt Mie Mulberg og Bodil Denker. Materieludvalg: Bjarne Elgaard blev genvalgt. I forbindelse med generalforsamlingen blev Årets Bæklunder kåret. Det blev Kristina Karstensen, som af en af klubbens ridelærere, Marie Louise Thyssen, blev omtalt som en god kammerat. Hun er positiv overfor alle ryttere - gamle som nye. Hun udviser god klubånd og er god til at organisere. just-