Musik

Aktuel kirkedebat ved grundlovsfest

Endnu en populær folkefest i præstens have

VIVE:Varme pust af ramsløg blandede sig med bålrøg og dampen af æbleskiver og varme hotdogs, da flere hundrede voksne og børn i går var samlet til endnu en grundlovsfest i præstegårdshaven i Vive. Dagens taler var lidt af et scoop, nemlig formanden for landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, Ejvind Sørensen, som glædede tilhørerne ved at kommentere flere af de varme emner fra tidens netop så heftige folkekirkedebat. Anledningen var 100-året for indførelsen af menighedsråd i Danmark, og både Ejvind Sørensen og værten, sognepræst Carsten Bøgh Pedersen, tog den aktuelle debat som et positivt udtryk for, at det folkelige engagement i kirken er levende. Ejvind Sørensen mente, at sagen om præsten med den vaklende tro nok skal falde til ro nu, hvor biskoppen har haft en "kammeratlig samtale" med ham. - Kirkelivets form skal have meget vide rammer, og det skal i høj grad være op til lokalområdet at bestemme dem. Men når det gælder indholdet, skal grænserne selvfølgelig være lidt strammere, også for hvad en præst må sige. Man kan ikke benægte Guds eksistens og samtidig blive i en konstruktion, der hviler på troen, sagde Ejvind Sørensen og talte for, at biskoppens rolle blev oprustet, både angående tilsynet med forkyndelsen og rollen som leder af en virksomhed. Meget naturligt går de danske menighedsrådsmedlemmer imod, at staten helt skal overtage styringen af kirkens samlede økonomi. - Der er brug for en form for demokratisk organ til styring af den såkaldte fællesfond, som jo stammer fra kirkeskatten fra de enkelte sogne, og som ministeriet forvalter i dag, sagde Ejvind Sørensen, som har foreslået, at parterne tager tre års time-out til at afklare egne synspunkter, før man vender tilbage og beder Folketinget om eventuelle lovjusteringer. - I det kirkelige landskab har vi nok svært ved at snakke om problemerne. Holdningerne er ikke altid de mest moderne, og der er en vis træghed, erkendte repræsentanten for landets menighedsråd, som blandt andet roste Folketinget for at have banet vejen for de første kvindelige præster, mens flertallet inden for kirken stadig var imod. Nu var det jo fødselsdagsfest for grundloven i går, men den behøver ikke blive revideret for kirkens skyld, mente Ejvind Sørensen, hvilket Carsten Bøgh Pedersen tilsluttede sig, inden han introducerede næste programpunkt: Gospelmusik med Gospel Operators fra Aalborg. Under talen var alle børnene sendt på sjov skattejagt og vendte tilbage med slikposer til nye udfordringer i hoppeborgen eller hos FDF'ernes snobrødslejr i præstens baghave. Senere var der også trylleshow. Festen begyndte i kirken med en koncert af Quasi-kvintetten, og så lagde Hadsund Skoleorkester op til havefesten ved at marchere gennem byen med fuld musik, som fortsatte på græsplænen. Vive Sogns Beboerforening, Vive IF og Vive Omsorgsklub hjalp med at få det hele til at fungere sammen med menighedsrådene i Vive og Hadsund. Desuden stillede den gamle købmand i Vive, Børge Kristensen, endnu engang op med "lopper" for dem, der havde lyst til at gøre et fund.