Aktuelle planer om biogasanlæg

Arbejdsgruppe indkalder landmænd til stormøde om anlæg til 100 mio. kr.

NØRAGER:Onsdag aften indkalder en arbejdsgruppe bestående af tre landmænd fra Nørager og omegn interesserede landmænd med husdyrproduktion til et stormøde på Nørager Kro om etablering af et fælles biogasanlæg i Nørager til anslået pris på 100 mio. kroner. De tre landmænd er Paul Sund, Thygesholm, Kaj Bjørn, Pikkelholmgaard og Peter Christensen, Grynderupgård. - Vi har i gruppen arbejdet med planerne om at etablere et biogasanlæg med et tilknyttet separationsanlæg i Nørager det sidste års tid og været på rundtur til flere eksisterende biogasanlæg i Jylland samt besøgt en svineproducent på Mors med et gyllesepareringsanlæg, fortæller Paul Sund. Og netop gyllen hos husdyrproducenter i Nørager Kommuen spiller en central rolle i planerne for etablering af et biogasanlæg. - Vores generelle problem er, at husdyrtætheden i forhold til kommunens areal nu er så tæt, at det hindrer os i at udvide vores produktion. Dette problem kan løses ved at separere og udskille gyllen i henholdsvis kvælstof, fosfor og vand, og systemet vil også mindske lugtgenerne for lokale borgere ved transport af gødning på landevejene, forklarer Paul Sund. 29 interesserede På nuværende tidspunkt har arbejdsgruppen fået tilsagn fra 29 landmænd i i kommunen med over 6000 dyreenheder til sammen, der er interesseret i at være med til at realisere planerne om et biogasanlæg. Efter planen skal anlægget levere metangas til Nørager Varmeværk, hvilket formand K.B. Larsen ifølge Paul Sund allerede har udtrykt sig positivt over for. - I arbejdsgruppen frygtede vi ellers, at biogassen kunne komme i vejen for naturgas som varmekilde til varmeværket, men varmeforsyningsloven giver biogassen fortrinsret, oplyser Paul Sund. Arbejdsgruppen forventer, at biogasanlægget og et tilknyttet separationsanlæg i Nørager vil koste omkring 100 mio kroner at etablere. Driften af biogasanlægget og produktion skulle efter eksperters beregninger kunne hvile i sig selv. - Men selvfølgelig skal de involverede landmænd uanset eksterne finansieringsmuligheder være indstillet på at tage aktiv del i at rejse den nødvendige kapital til begge anlæg. I arbejdsgruppen har vi en idé om, at deres indskud i anlægget kunne være udregnet i forhold til antal dyreenheder i deres besætning, forklarer Paul Sund. Projekt eller ej På nuværende tidspunkt er arbejdsgruppen efter et år kommet så langt i deres forarbejde med studiebesøg og ekspertrådgivning, at det nu er tid til at få professionelle til at udforme et forprojekt for biogasanlægget som grundlag for et egentligt projekt på tegnebordet . - Forprojektet vil koste mellem 100.000 og 200.000 kroner, og af samme grund føler vi i arbejdsgruppen tiden moden til at indkalde interesserede landmænd til et orienteringsmøde på Nørager Kro med deltagelse af formanden for Thorsø biogasanlæg og en forsker i biogas fra Syddansk Universitet, forklarer Paul Sund og tilføjer: - Så kan de enkelte landmænd gå hjem og sove på det, inden de med en bindende underskrift skal forholde sig til, hvor vidt de vil deltage i biogasprojektet i Nørager eller ej. Er der tilstrækkelig interesse blandt kommunens landmænd for at realisere planerne, forventer arbejdsgruppen i heldigste tilfælde første spadestik for byggeriet næste forår og produktionsstart for anlægget sent næste efterår. Hvor anlægget eventuelt skal placeres i området omkring Nørager, har arbejdsgruppen bevidst undladt at forholde sig til allerede på nuværende tidspunkt i projektet, hvor ingen landmænd endnu har givet bindende tilsagn om at medvirke med nødvendig kapital og gylle. - Og skulle der vise sig at være en hel overvældende interesse for fælles biogasanlæg blandt lokale landmænd med husdyr, så kunne det måske på et tidspunkt blive aktuelt at bygge anlæg nummer to et andet sted i kommunen, erklærer Paul Sund optimistisk før orienteringsmødet på Nørager Kro onsdag aften.