Redningsvæsen

Akut beredskab kræver seks sygehuslæger

Overenskomsten sikrer sygehuslægerne mod nedslidning

SKAGEN: På amtets 2003-budget er der afsat 14,5 millioner kroner til Skagen Sygehus. Det store spørgsmål er: Kan det lade sig gøre? En af konklusionerne kan være, at hvis der skal være seks sygehuslæger, bliver der råd til færre senge. Det er Foreningen af Speciallæger, FAS, der har forhandlingsretten for sygehuslægerne i Danmark. Formanden for FAS er Karsten Nielsen, Aalborg Sygehus. Han forklarer, hvorfor det er nødvendigt med seks læger på Skagen Sygehus: - I følge aftalen med amtsrådsforeningen er det klart, at hvis man på et lille sygehus ønsket er akut beredskab bestående alene af sygehuslæger, skal lægerne have en såkaldt skærpet tilkaldevagt. De skal kunne møde inden for ti minutter. - Der skal være seks læger til at dække denne vagt, et honorar for at stå til rådighed samt en forbedret pensionsmulighed, forklarer Karsten Nielsen. Det generelle i sygehuslægeovereneskomsten er en tilkaldevagt på 30 minutter. - I de tilfælde er vi enige om, at lægerne skal gå i tre-skifte-vagt, og dermed skal der være fire læger tilknyttet sygehuset. - FAS har gjort amtet opmærksom på, at vi finder situationen i Skagen af en sådan karakter, at vi ikke vil fravige overenskomsterne. Det har ikke faldet amtet ind at ønske at forhandle med FAS om andre vilkår for sygehuslægerne i Skagen. Det har aldrig været til debat. Sygehuslægerne har heller aldrig ønsket at pille ved gældende aftaler. - Det hører med til den dårligere del af lægegerningen at være belastet af en gang om ugen at være bundet tæt til telefonen og til sygehuset. Sygehuslægerne i Skagen skal jo også kunne overleve længere end til næste sommer. Den nuværende aftale sikrer sygehuslægerne mod at blive nedslidt før tiden, udtaler Karsten Nielsen. - Jeg vil ikke gøre mig klog på lægefagligheden eller vagtforholdene i Skagen, men vi har nogle ret veldefinerede aftaler, som vi jo har en forpligtelse til at tvinge vores medlemmer til at leve op til. - I de politiske sonderinger har det hele tiden været fremme, at hvis det skal have en mening med akut beredskab, så skal det være med det, vi kalder et skærpet beredskab og dermed seks sygehuslæger. - Er de regler ufravigelige? - Ja, det er de som udgangspunkt. - Kan man lave en særordning for Skagen Sygehus? - Min opgave er at støtte medlemmerne, enten ved at de får en del penge for at lave så lidt som muligt eller at de får rigtig mange penge for at blive overbelastet. I sin tid blev jeg netop valgt som formand, fordi jeg vil kæmpe for lægerne fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så jeg er ikke meget for at gå ind for vilkår, der forringer lægernes arbejdsvilkår.