Akut forurening i Storarden Bæk

Uheld eller manglende omtanke skyld i forurening

STORARDEN:Døde ørreder, tanglopper og andre insekter dukkede pludselig op under en af amtets rutineundersøgelser i Storarden Bæk. Det var biolog Per Bendixen, der gjorde de triste fund, og han mener, der er tale om en akut forurening. De døde fisk havde nemlig stadig blanke øjne, da han fandt dem, og det betyder, at det ikke var længe siden, der havde svømmet raske rundt i bækken. Fundene fik Per Bendixen til at alarmere Arden Kommune, som har tilsyn med bækken. Ifølge biologerne er det nemlig vigtigt hurtigt at få kortagt hvor alvorlig forureningen er, og hvor den stammer fra. Per Bendixen og Allan Jensen, der er biolog i Arden Kommune, konstaterede at forureningen er begrænset til et relativt lille område, men hvor forureningen stammer fra, er det endnu ikke lykkedes for dem at afgøre. - Vi tog prøver rundt omkring i vandløbet, og vi kan se at forureningen muligvis stammer fra et sidevandløb, som allerede er under observation, fordi der før har været problemer i det område, siger Allan Jensen. Giftpåvirkede fisk Ifølge Per Bendicen fra amtet er der tale om en giftpåvirkning, men det er svært at afgøre, hvor den stammer fra. Arden Kommune vil i den kommende tid følge op på sagen. - Det er ikke en alvorlig forurening, men det er trist, når det sker, siger Allan Jensen. Frygt for konsekvenser Fra amtet opfordrer biolog Hans Heidemann Lassen alle til at være påpasselige omkring vandløbene. - Forureningen kan være forårsaget af et uheld, eller også har nogen handlet uden omtanke, siger Hans Heidemann Lassen og fortsætter: - Det er meget vigtigt at understrege, at man skal passe på. Hvis nogen har handlet uden omtanke, så synes jeg de skal huske på, at forureningen kan få fatale konsekvenser for miljøet. Derudover er det meget vigtigt at hindre forureningen i at sprede sig til Willestrup å, som Storarden Bæk har udløb til. Prøver fra åen viser nemlig, at vandkvaliteten der er stigende.