Lokalpolitik

Akut indsats kræver overkapacitet

I løbet af få uger har region Nordjylland et forslag klar til, hvordan undersøgelse og behandling af patienter med kræft kan ske uden ventetid.

Men opfyldelsen af regeringens målsætning om akut indsats kræver, at sygehusene får ekstra kapacitet. Udgiften er ikke klarlagt. Fra begge sider af regionsrådssalen er man overbevist om, at staten er parat til at kompensere - På en måde vil en ny strategi for akut undersøgelse og behandling gå ud over effektiviteten. Der vil være brug for en overkapacitet i forhold til nu på 10 til 33 procent, siger regionsrådets formand Orla Hav (S). Efter Orla Havs opfattelse vil kræftstrategien ikke få negativ indflydelse på regionens budget for 2008, der er ved at blive gjort færdigt. - Jeg har ikke tilsagn om, at staten vil kompensere for de øgede udgifter, men jeg går ud fra at det sker. Vores organisation Danske Regioner har jo meldt ud, at den støtter strategien, men at regionerne forudsætter, at regeringen yder det nødvendige tilskud. Den holdning har regeringen kendt nogen tid, siger Orla Hav. Formanden for Danske Regioner er formanden for regionsrådet i den midtjyske region Bent Hansen (S). Han skrev for nogen tid siden på vegne af Danske Regioner til statsministeren. Her gav han regionernes tilslutning til regeringens plan om, at undersøgelse og behandling af kræftpatienter skal ske uden ventetid. I brevet tilføjede Bent Hansen: - Danske Regioner forudsætter, at regeringen vil finansiere denne indsats, som ligger ud over forudsætningerne i økonomiaftalen fra juni. Bent Hansen hentydede her til den aftale, der mellem regionerne og regeringen er indgået om regionernes økonomi næste år. Der konservative medlem af regionsrådet Per Larsen siger, at han hos partifæller på Christiansborg har mærket en vilje til at sikre den nødvendige økonomi. - Men den holdning har jeg også oplevet hos oppositionen i Folketinget, og det er vigtigt, at der bliver gjort noget. Man skal huske på, at vi her i landet for nogle kræftformer har meget dårlige tal for mulighed for at overleve, siger Per Larsen. torben.holm@nordjyske.dk

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk