Akutte problemer løst

Heldigvis har eurolandene nu fundet en løsning, der løser de akutte problemer, sikrer flere sydeuropæiske lande mod økonomisk sammenbrud og genskaber tilliden til euroen. Men de langsigtede udfordringer for Europa venter fortsat.

Samtidig betyder aftalen desværre, at vi med vores rolle uden for euroen får stadig ringere indflydelse på forhold, der har betydning for Danmark. Der er ingen tvivl om, at der er taget nogle store politiske beslutninger i nat. Man har fået løst de akutte problemer i forhold til Grækenland, Italien og Spanien og genskabt tilliden til euroen. Det var første skridt, der skulle til - forude venter en række langsigtede udfordringer for de europæiske lande i forhold til vækst, arbejdspladser og konkurrenceevne, der skal løses - ligesom de grundlæggende problemer, som har skabt presset på euroen. Men ikke desto mindre er der grund til at glæde sig over, at en aftale nu er på plads. Det er et stærkt og godt resultat, der er kommet fra nattens topmøde. Det viser, at Europas ledere står sammen, når det virkeligt gælder. Indtil videre ser meget ud til, at man har nået det politiske resultat, man gik efter. Men vi må afvente den konkrete udmøntning, før man 100 procent kan sige, om tegningen bliver præcis, som vi havde forestillet os. Konkret var Grækenland i en situation, hvor gælden var så stor, at de ikke engang kunne betale renterne af den. Og et græsk sammenbrud havde fået store uoverskuelige konsekvenser. Derfor er det meget fornuftigt, at man har skåret gælden ned til det halve. Grækenland har stadig en stor gæld, og det bliver hårdt at være græker. Men nu kan de begynde at betale pengene tilbage, og bankerne har erkendt, at sådan er det. De har købt nogle græske statsobligationer, som ikke er særlig mange penge værd. Til gengæld har landene lovet, at bankerne bliver gennemgået og sikret, så de er bedre polstret til modstå økonomisk modgang. Men aftalen har en pris - også for Danmark. Vores indflydelse bliver svækket i takt med det tættere samarbejde mellem eurolandene med topmøder og arbejdsgruppe i Bruxelles med fast formand, der forbereder møderne.