Akvariefisk slipper måske for særskat SKATTEMINISER: Opdræt af akvariefisk vil indgå i reform af afgiftlov

BRØNDEN:Klaus Sørensen, medejer af firmaet Credo Fish i Brønden, der opdrætter akvariefisk i stor stil, har nu begrundet håb om, at produktionen på et tidspunkt bliver fritaget for energiafgift. Som led i en reform af energiafgiftsystemet vil skatteministeriet overveje, om den nuværende diskrimination af akvariefisk skal ophøre. 100.000 kr. årligt I øjeblikket er det sådan, at mens producenter af akvarieplanter, ål, agurker og meget andet er fritaget, må Credo Fish hvert år aflevere ca. 100.000 kr. i afgift på den varme, som der bruges på at holde vandet i de mange hundrede akvarier og bassiner varmt. Det er resultatet af en dom i landsskatteretten, hvor Brønden-virksomheden blev dømt til at betale godt 263.000 kr., som den havde fået i afgiftrefusion frem til 2000, retur. Tillagt de efterfølgende års afgift samt sagsomkostninger vurderer Klaus Sørensen, at sagen har kostet firmaet mere end en mio. kr. Som konsekvens deraf har firmaet opgivet planer om at investere et tilsvarende beløb i udvidelse af produktionen. På baggrund af omtale af sagen i NORDJYSKE oplyser skatteministeriet, at man der er opmærksomme på problemet med den manglende mulighed for at få refunderet energiafgiften i forbindelse med opdræt af akvariefisk. Sagen vil derfor indgå i en kommende revision af energi- og CO2-afgiftssystemet. - Vi arbejder i øjeblikket med at lave kommissoriet for den arbejdsgruppe, der skal forberede en ændrig af systemet, siger fuldmægtig i Skatteministeriet Peter Heller, der vurderer, at arbejdsgruppen vil blive nedsat omkring nytår. Først ny lov i 2000 Skatteminister Kristian Jensen har tidligere udtalt, at han lægger vægt på, at afgiftssystemet bliver enkelt og let at administrere. Hvordan det skal ske, kommer først for en dag, når forarbejdet til den nye lovgivning i foråret 2007 er færdigt. Den lange frist forklares med, at Danmark er nødt til at vente på EUs nye system for CO2-kvoter. Hos Credo Fish glæder Klaus Sørensen sig over, at firmaet nu har begrundet håb om at slippe for afgiften: - Der er jo ikke tale om noget konkret løfte fra skatteministerens side, men det vil være vanskeligt at argumentere for, at vi fortsat skal betale, når alle andre slipper. Men det er bittert, at det har skullet stå på så længe, siger Klaus Sørensen, der ikke er sikker på, at en eventuel lovændring til fordel for akvariefisk er nok til at trække den den skrinlagte udvidelse op af skuffen igen. Penge og energi er væk - Både pengene og den mentale energi til den slags er jo væk, og samtidig har vi mistet mindst syv års øget indtjening, der skulle have været brugt til at afskrive udvidelsen. Vi kan jo ikke regne med at kunne sælge en forretning af den her karakter om 15 år, når vores tid på arbejdsmarkedet er ovre. Derfor er det tvivlsomt, at det økonomisk kan svare sig at gå i gang, men helt vil jeg da ikke afvise det, siger han.