Graviditet

Al gynækologi og fødsler bør samles i Frederihavn

Overlæge mener, at faciliteterne er bedre i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:- Hvis man vil samle fødslerne, obestetrikken og gynækologien på Sygehus Vendsyssel, så bør det ske på Frederikshavn Sygehus. Det mener administrende overlæge i gynækologi og obestetrik Birger Johansen. Fødeafdelingen på Frederikshavn Sygehus er nyere, og Birger Johansen vurderer, at afdelingen ville kunne huse de cirka 1600 fødsler om året, som i dag finder sted i Hjørring og Frederikshavn. - De har ikke plads i Hjørring, og jeg tror ikke bygningen af en ekstra fødestue er nok. Birger Johansen er ud fra et fagligt synspunkt ikke begejstret for en jordemoderledet fødeklinik hverken i Hjørring eller Frederikshavn. - Der er for lidt sikkerhed i det. Man kan aldrig være sikker på, at der ikke opstår komplikationer i forbindelse med en fødsel, og jeg tror ikke kvinderne vil være interesseret i at føde på en jordemoderledet klinik. Det svarer til at føde hjemme. Han peger på erfaringer fra Hobro, hvor man har en jordemoderledet fødeafdeling, og hvor de fødende kvinder i stor stil vælger Hobro fra og i stedet ønsker at føde i Randers eller Aalborg. Birger Johansen er i øvrigt utilfreds med fremgangsmåden i forbindelse med lanceringen af sparekataloget. - Vi har ikke fået nogle informationer om, at der i sparekataloget stod at vi skulle lukke.