Alarm om lærermangel afblæst

To år mere ved tavlen giver kontant bonus. Blandt andet derfor vælger mange folkeskolelærere at vente med efterlønnen, til de fylder 62 år.

Den senere tilbagetrækning betyder, at forudsigelserne om lærermangel er afblæst. - Det ser ud til, at tendensen er holdbar, og derfor kommer vi generelt ikke til at mangle lærere, fastslår Stig Andersen, næstformand i Danmarks Lærerforening. I øjeblikket står 3.422 medlemmer af lærernes a-kasse, Dlf/a, med et efterlønsbevis i hånden og kunne i princippet forlade arbejdsmarkedet i morgen. I stedet har de valgt at fortsætte, og vicesekretariatschef Rune Thorup forventer, at tallet vil stige. - En gevaldig masse af vores medlemmer venter med efterlønnen, til de fylder 62 år, eller til de er endnu ældre - blandt andet fordi det giver dem en række økonomiske fordele, siger han. Fordelene består i en højere efterlønssats og fradrag i pensionsopsparingerne. Og det kan blive til rigtig mange penge, viser beregninger fra Dlf/a. For de lærere, der udskyder overgangen til efterløn med to år, vil det typisk dreje sig om 15.-20.000 kroner om året i de efterfølgende tre år som efterlønner. Derudover vil en udskudt pension kunne give op til 25.000 kroner mere om året resten af livet, hvis man bliver på arbejdsmarkedet, til man er 65 år. Men Stig Andersen mener ikke, at det kun er økonomien, der holder lærerne på arbejdsmarkedet. Også bedre seniorpolitik spiller ind. - I nogle kommuner har man givet de ældre lærere bedre forhold på arbejdspladsen. De har fået mulighed for at gå på nedsat tid og bevare pensionsopsparingen eller for at få de fag og klasser, de ønsker, siger han. I Aalborg bekræfter formanden for lærernes a-kasse i Nordjylland, Niels Møller tendensen. - Det er dog ikke noget, vi har lavet statistik på. Men vi plejer at følge landsgennemsnittet ganske godt.