Teleselskaber

Alarm over voksende it-ledighed

København, torsdag /ritzau/ Grafik følger ----- ----- ----- It-branchen er hårdt ramt af massefyringer og arbejdsløshed. Inden for det seneste år er beskæftigelsen i it- og telebranchen faldet med 7700 personer. Dermed tegner it-området sig for hver tredje af de job, der forsvandt i 2002. HK og Prosa slår alarm. De kræver, at regeringen griber ind for at sikre, at de mange ledige it-folk og deres kvalifikationer ikke bliver tabt på gulvet. Krisen i it-branchen med konkurser og massefyringer i blandt andet I-Data, Ericsson, Orange, Telia, Tiscali, TDC og Eterra, kan tydeligt aflæses i ledighedsstatistikkerne. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og HK viser, at beskæftigelsen i it- og telebranchen herhjemme er faldet fra 105.500 i tredje kvartal af 2001 til 97.000 ved udgangen af september 2002. Det svarer til et fald på syv procent. - Det markante fald i it-beskæftigelsen taler sit tydelige sprog. Situationen er så akut og alvorlig, at regeringen hurtigt må udarbejde en ordentlig erhvervsstrategi for branchen, siger formanden for HK Service, Karin Retvig til Ritzau. HK organiserer 10.000 ansatte i it- og telebranchen. Karin Retvig frygter, at it- og telebranchen i Danmark på sigt vil få problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft, hvis der ikke bliver iværksat tiltag, som giver de fyrede it-folk mulighed for at holde deres kvalifikationer ved lige ved hjælp af blandt andet efteruddannelse og offentlige it-projekter. - Udviklingen inden for it går utroligt hurtigt, og de arbejdsløse it-folk vil få svært ved at komme tilbage. Bare et halvt års ledighed sætter folk alvorligt tilbage. Hvis vi ikke sørger for, at de kan vedligeholde deres kvalifikationer, vil der opstå flaskehalse om et eller to år, når branchen igen får medvind. Og så risikerer Danmark at tabe terræn og gå glip af muligheden for at positionere sig inden for en branche, som stadig har et stort vækstpotentiale, siger Karin Retvig. Hun er især bekymret for de godt 42.000 selvlærte it-folk, der ikke har adgang til efteruddannelse i dag, og som bliver nødt til at starte helt forfra på en uddannelse, for at få papir på deres kunnen. Karin Retvig mener, regeringen bør skele til Sverige, hvor man på baggrund af massefyringerne hos Ericsson og krisen i it-branchen generelt er på vej med et program for en offentlig it-satsning, der skal sikre, at Sverige forbliver blandt de førende it-nationer. Noget tilsvarende har man allerede gjort i Tyskland og Finland. - Regeringen kunne jo for eksempel tage initiativ til at sætte gang i den digitale forvaltning, i stedet for som nu bare at overlade det til kommunerne selv at løbe det i gang. Det handler ikke om, at man skal ansætte en masse it-folk i den offentlige sektor, men om at sætte gang i en udvikling, der vil generere nogle it-job i det private erhvervsliv, siger Karin Retvig. Hendes ønske støttes af Prosa, der organiserer 14.000 systemudviklere, programmører og designere inden for it-branchen. Faglig sekretær og uddannelseschef i Prosa, Mads Kellermann, er overbevist om, at en statslig satsning vil skabe en sneboldeffekt, der kan sætte gang i den private it-sektor, som skal levere servicen og udvikle digitale løsninger til det offentlige. - Tidligere argumenter om, at man mangler den nødvendige arbejdskraft til at gennemføre den digitale forvaltning, kan ikke bruges længere. De ledige hænder er der. Det er en politisk beslutning om man vil foretage den nødvendige investering, som på kort sigt vil koste nogle penge, men samtidig indebærer så mange fordele i form af besparelser i den offentlige administration, mere effektiv sagsbehandling for borgerne, og flere job i it-sektoren, at det vil være dumt at vente, siger Mads Kellermann. Prosa er især bekymret for de mange nyuddannede it-folk med en kort videregående uddannelse som datamatiker eller multimediedesigner. Begge grupper har oplevet en eksplosiv stigning i ledigheden det seneste år. 80 procent af dem, der afsluttede deres uddannelse til datamatiker i november 2002, er således uden job i dag. /ritzau/